Poistenie domu, bytu a domácnosti

Využite praktickú kalkulačku a porovnajte si ceny poistenia domu alebo bytu a domácnosti. Jednoduchým spôsobom si tak vyberiete poistenie, ktoré vám najviac vyhovuje a navyše ušetríte. Myslite dopredu a zabezpečte si svoj domov! 

Do kalkulačky poistenia domov a domácnosti zadajte vstupné údaje, potrebné pre zobrazenie cien, a to základné údaje o nehnuteľnosti, ako napríklad typ, stav, rok kolaudácie, umiestnenie, podlahová plocha, výšku poistnej sumy a riziká, ktoré chcete do poistenia zahrnúť. Ak sa rozhodnete aj pre poistenie domácnosti, vyplníte podobné údaje aj o domácnosti.

Prehľadné porovnanie ponúk

Na základe týchto informácií si potom môžete v prehľadnom zozname ponúk vybrať poistenie domu a domácnosti, ktoré vám najviac vyhovuje, či už podľa ceny alebo poisťovne, ktorá ho ponúka.

V ďalších krokoch doplníte údaje o sebe ako poistníkovi, o spôsobe platby a doplňujúce údaje k uzatvoreniu poistenia. Správnosť všetkých údajov si overíte v prehľadnej rekapitulácii, a ak bude všetko v poriadku, odošlete návrh poistenia.

Na vami zvolenú adresu vám budú doručené všetky potrebné dokumenty vrátane poistnej zmluvy, ktorú podpíšete, kópiu si ponecháte a originál nám zašlete späť. Zaplatením poistného si následne splníte aj poslednú povinnosť vyplývajúcu z uzatvorenia poistenia domu a domácnosti.