Podnikanie na Slovensku

Chcete si založiť vlastnú spoločnosť a začať podnikať na Slovensku? Viete aké dokumenty k tomu potrebujete a kde sa dajú získať všetky potrebné potvrdenia? Na tejto stránke sa budeme venovať problematike slovenského podnikania, ako aj slovenských malým a veľkým podnikateľom. Sledujte nás a dozviete sa všetko dôležité o podnikaní!


Podnikanie na Slovensku
25. 11. 2011 | urminsky@porovnej24.cz | 1582 zobrazení
Podnikanie na Slovensku Postavenie podnikateľov v trhovom prostredí a vzťahy súvisiace so založením s.r.o. upravuje Obchodný zákonník. Otázky, ktoré sa nedajú riešiť v zmysle týchto ustanovení upravuje Občiansky zákonník. Činnosť vykonávaná podnikateľom zapísaným v obchodnom registri na...
ČÍTAŤ ČLÁNOK