Ako uzatvoriť najvýhodnejšie poistenie PZP?

13. 10. 2010 | urminsky@porovnej24.cz | 791 zobrazení

Ako uzatvoriť najvýhodnejšie poistenie PZP?

Alternatívny názov: Najvýhodnejšie PZP

Popis: Akým spôsobom môže klient získať najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie? Najjednoduchším a najpraktickejším riešením je poistenie PZP online, prostredníctvom porovnávacej kalkulačky.

Blíži sa čas porozmýšľať nad pokračovaním, alebo prípadnou zmenou Povinného zmluvného poistenia. Viete, kde získate najlepšie a najrýchlejšie informácie?

Rozhovor s Vladimírom Cvikom, riaditeľom internetového portálu www.netfinancie.sk

Blíži sa obdobie uzatvárania nových a prípadnej zmeny starej zmluvy PZP. Ako a kde uzatvoriť najvýhodnejšie poistenie?

Ešte stále väčšina vozidiel je poistených na tzv. kalendárny rok, čo znamená, že poistné obdobie začína 1. januára. A práve držitelia týchto vozidiel sa v období novembra a decembra rozhodujú, či im zákonné poistenie vyhovuje alebo poisťovňu zmenia. Poisťovne majú zákonnú povinnosť zverejniť najneskôr do 31. októbra výšku poistného a poistné podmienky na nasledujúce poistné obdobie. Vodiči tak majú možnosť porovnať ponuku svojho poisťovateľa a ponuky iných poisťovní a do 19. novembra sa rozhodnúť, či je pre nich výhodné zmeniť poisťovateľa. Najlepší prehľad a najširší výber pre zmluvné poistenie v súčasnosti určite poskytujú internetové portály špecializované na porovnávanie a aj uzatvorenie poistenia, napr. www.netfinancie.sk. Na nich je určite možné vybrať pre konkrétne vozidlo a konkrétneho vodiča to najvýhodnejšie poistenie.

Ako je to v prípade, keď nemám povinné zmluvné poistenie uzatvorené k januáru, ale v priebehu roka.

Čoraz viac ľudí si kupuje nové či ojazdené auto v priebehu roka a musí teda mať vozidlo poistené k dátumu jeho zapísania do evidencie motorových vozidiel. Poisťovne už neumožňujú poistenie na kalendárny, ale len na tzv. technický rok, teda prvé poistné obdobie je ďalších 12 mesiacov. V tomto prípade nie je poisťovňa povinná oznámiť klientovi cenu poistenia na ďalší rok dva mesiace dopredu, preto klienti, ktorí nie sú spokojní s cenou už často nemajú možnosť vypovedať poistenie, ktoré im nevyhovuje. Klient, ktorý chce mať možnosť zmeny poistenia, teda musí v dostatočnom predstihu, ideálne 2 mesiace pred výročím zmluvy, sám osloviť svoju poisťovňu a zistiť si cenu na ďalšie obdobie a na základe toho sa rozhodnúť.

Podľa akých kritérií by sa mohli záujemcovia o povinné zmluvné poistenie rozhodovať?

Povinné zmluvné poistenie je produkt ako každý iný – niekde je drahší, inde lacnejší, niekde sú v cene zákonného poistenia zahrnuté ďalšie služby a pripoistenia (asistencia, úraz, čelné sklo, živelná udalosť), inde nie. Určujúcimi kritériami rozhodovania sa bývajú cena poistenia, osobná skúsenosť s poisťovňou, rozsah doplnkových služieb, rýchlosť a kvalita likvidácie a plnenia po poistnej udalosti. Povinné zmluvné poistenie sa každoročne mení – menia sa sadzobníky, rozširujú sa doplnkové služby, pribúdajú nové poisťovne. To na jednej strane znamená širší výber, na druhej strane je komplikovanejšie porovnanie poistenia. Kedže sa jedná o povinné poistenie, najčastejšie vodiči porovnávajú ceny.

Je rozumné rozhodnúť sa pre najvýhodnejšiu ponuku poistenia?

Rozhodnúť sa pre najvýhodnejšiu ponuku čohokoľvek, a teda aj poistenia, je vždy dobré a rozumné, ale nie vždy jednoduché. Najmä, ak je ponuka veľmi široká, technické parametre podobné a nie je možnosť porovnať si presne „jablko s jablkom“. Do výsledných cien PZP vstupuje obrovské množstvo kritérií jednotlivých poisťovní: niektoré ceny určujú podľa objemu valcov, iné od výkonu motora, iné od hmotnosti vozidla a ďalšie komináciou týchto kritérií. Cena sa určuje aj podľa podľa veku, profesie, regiónu, poistníka. Nehovoriac o rozdielnych systémoch bonusov za bezškodový priebeh a zliav. Práve internetové portály, ktoré sa špecializujú na porovnávanie poistných produktov, umožňujú po zadaní týchto vstupných údajov, získať presný a komplexný prehľad možností. A nielen ceny. Vodič má napríklad na stránke Netfinancie.sk možnosť porovnať aj ostatné parametre – výšku poistného krytia, asistenčné služby, rozsah doplnkových služieb a pripoistení a, samozrejme, poistné podmienky jednotlivých poisťovní.

Online nákup znamená úsporu času, niekedy aj peňazí. Ako je to pri online poistení?

Predstavme si, že chceme mať istotu, že pre seba a svoje vozidlo vyberieme naozaj najvýhodnejšie zákonné poistenie. Aké máme možnosti? Môžeme navštíviť pobočky všetkých poisťovní, alebo navštívime internetové stránky všetkých poisťovní a potom porovnávame. Alebo navštívime svojho poistného poradcu: ak je to poradca poisťovne, môže nám ponúknuť len produkt svojej poisťovne, ak je to poradca nezávislého sprostredkovateľa, môže nám ponúknuť porovnanie viacerých, obvykle nie všetkých poisťovní a musíme sa spoliehať na to, že nám odporučili to najlepšie a aplikovali najvyššie možné obchodné zľavy. Je teda zrejmé, že internetový portál ponúka korektný prehľad možností a porovnanie na jednom mieste a prinášajú rýchle a efektívne rozhodovanie, a to v priebehu niekoľkých desiatok sekúnd. Okrem toho prinášajú presné porovnanie rovnakých vstupných údajov a teda zabezpečujú aj objektívne a presné porovnanie, čo znamená úsporu peňazí za rovnaký produkt a službu. Nezávislý poisťovací portál nenavádza, neovplyvňuje a umožňuje vybrať a dojednať poistenie kdekoľvek, kde je k dispozícii internet.

Prečo býva v PZP pre veľa ľudí dôležitejšia cena ako servis či doplnkové služby?

Je najmä preto, lebo v prípade zákonného poistenia, na rozdiel od havarijného poistenia, poisťovňa hradí škodu niekomu inému, takže klienta teoreticky nemusí zaujímať, či bola poškodená strana s likvidáciou poistnej udalosti spokojná, alebo nie. To, čo musia poisťovne hradiť a v akej výške, je v zásade dané zákonom. Spôsob likvidácie a výška plnenia nie je ale striktne upravovaná, a preto v praxi môžu existovať odchýlky. Spokojnosť alebo nespokojnosť s tým, koľko a ako rýchlo nám boli vyplatené peniaze za utrpenú škodu, je ale dosť subjektívnym pocitom, preto ľudia dávajú prednosť niečomu objektívnejšiemu, teda napr. cene. Dobré alebo zlé skúsenosti s poisťovňou sa však šíria pomocou bežnej medziľudskej komunikácie, a určite pri výbere poisťovne tiež zohrávajú úlohu.

Autor: Vladimír Cvik
Zdroj: príloha denníka Šport
Doporučte článok:   Viac