Akú zmenu v PZP nám 1.január 2012 prinesie?

25. 10. 2011 | urminsky@porovnej24.cz | 1348 zobrazení

Podľa zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa od nového roka menia limity poistného krytia. Platí to tak pre nových, ako aj existujúcich klientov nasledovne:

a) Limit poistného krytia 5 000 000 EUR – škoda na zdraví, náklady na usmrtenie, škoda vzniknutá náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok na nemocenské poistenie a dávok na dôchodkové bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených

b) Limit poistného krytia 1 000 000 EUR – škoda, ktorá vznikla poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlého zisku a účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov, bez ohľadu na počet poškodených.

Autor:
Zdroj:
Doporučte článok:   Viac