Autá poškodené požiarom a poistenie

12. 4. 2011 | urminsky@porovnej24.cz | 1291 zobrazení

Autá poškodené požiarom a poistenie

Alternatívny názov: Vozidlá zničené požiarom a poistenie

Popis: Príčiny, kedy príde k poškodeniu vozidla požiarom, sú rôzne. Jednotlivé prípady, kedy poisťovňa vzniknutú škodu nahradí a kedy nie, vysvetľujú zástupcovia viacerých poisťovní a poistní odborníci.

Silnou témou v dnešnej Zákrute sú horiace autá. Ak sa tento významný dopravný pomocník človeka vznieti pod kapotou, hľadáme pomoc u poisťovne.

Lucia Mutová, Allianz Slovenská poisťovňa

Záleží samozrejme na tom, čo bolo príčinou požiaru automobilu. Pokiaľ išlo o vandalizmus, toto je z poistenia štandardne vylúčené. Pokiaľ išlo o technickú chybu, vo väčšine prípadov sa takéto škody hradia z poistenia. Ďalšou možnosťou je to, že niekto spôsobil na inom aute škodu, teda nejaký vandal zapálil auto a na vašom aute následne vznikol požiar od tohto auta, tak v takom prípade vám poisťovňa škodu uhradí.

Názory rôznych poisťovní sa však rozchádzajú. Je iné, ak vám niekto zapálil vaše vozidlo alebo ho máte zaparkované vedľa horiaceho auta, prípadne sa vznietilo počas jazdy. Podrobnosti priblíži Vladimír Cvik, netfinancie.sk.

Vladimír Cvik, Netfinancie

V každom prípade havarijné poistenie kryje riziko výbuchu alebo požiaru a je dôležité povedať, že každá poisťovňa si výbuch a požiar ako poistné riziko vykladá po svojom, resp. výluky z poistného plnenia alebo na čo sa toto havarijné poistenie nevzťahuje, sú rozdielne v každej poisťovni. Preto odporúčame dobre si preštudovať príslušné ustanovenia. Čo sa týka výbuchu a požiaru, výbuch a požiar má mnohé výluky. Môže to byť napr. ak vozidlo prepravuje horľavý materiál a chemikálie a nie je na takúto prepravu určené, to znamená, nemá oprávnenie viesť nebezpečný náklad. V takomto prípade výbuch alebo požiar nie je kryté havarijným poistením. Z poistného plnenia sú tiež vylúčené požiare alebo výbuchy, ktoré sú spôsobené pri trestnej činnosti alebo sú spôsobené poistníkom samotným alebo osobami jemu blízkym, napr. spoločník vo firme alebo osoby v príbuzenskom vzťahu k poistníkovi. V takomto prípade poistné plnenie nenastáva, pretože je to vnímané poisťovňou ako úmyselné konanie poistníka alebo osôb blízkych. Čo je ešte vylúčené z poistného plnenia? Môže to byť napr. ak vozidlo nie je v technicky spôsobilom stave alebo ak požiar, prípadne výbuch nastane v dôsledku konštrukčnej vady alebo vady materiálu alebo neoprávneného a neodborného zásahu do vozidla. To znamená, zastavím na diaľnici, začne mi dymiť vozidlo, ja ho začnem opravovať, nie som špecialista a v dôsledku tohto vznikne požiar. Toto sú okolnosti, kedy poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené požiarom alebo výbuchom alebo sú z poistného plnenia vylúčené.

Aj v tomto prípade konštatujeme, že nádej zomiera posledná, pretože môže nastať plnenie zo strany poisťovne.

Nastáva vždy, ak požiar alebo výbuch motorového vozidla je spôsobený prevádzkou motorového vozidla a vznikne v dôsledku dopravnej nehody. V takomto prípade samozrejme k poistnému plneniu prichádza a z poistného plnenia výbuch ani požiar takto spôsobený nie je vylúčený. Keď napr. vozidlo parkuje na parkovisku a vznieti sa, prípadne vybuchne, je poškodené alebo zničené v dôsledku výbuchu od vozidla vedľa stojaceho, v takomto prípade sa nejedná o úmyselné konanie tretej osoby na mojom vozidle, ale na vozidle susedovom alebo stojaceho pomimo, tak v takomto prípade akákoľvek poisťovňa plní škody spôsobené výbuchom alebo požiarom. Ale prichádzame k jednému momentu, ktorý je rozdielny v jednotlivých poisťovniach, kedy na vozidle alebo jeho časti vznikne škoda požiarom alebo výbuchom a pokiaľ sa preukáže neoprávnený zásah inej tretej osoby. V tomto momente niektoré poisťovne plnia a niektoré poisťovne neplnia. To znamená, že ak ide o vandalizmus alebo vybavovanie si účtov, tu je medzi poisťovňami rozdiel. Niektoré poisťovne to majú zahrnuté v poistnom krytí  a iné poisťovne to majú zahrnuté vo výlukách.

Vráťme sa teraz k technickej časti. Vychádzame z pravdepodobnosti, že sa skôr vznieti prázdna ako plná nádrž. Tvrdenie sme overili u odborníka. Opäť hovorí Daniel Slabý.

Daniel Slabý, DMS Servis

Sú také pravidlá, trebárs pri zváraní, ja to beriem z toho nášho odborného hľadiska, že lepšia pri zváraní je plná nádrž ako prázdna nádrž alebo poloprázdna. V podstate ide o výpary, ktoré sú extrémne výbušné. Stačí drobučká chybička alebo nejaká nepresnosť a je problém.

O chvíľu vám povieme, čo všetko by ste si mohli overiť pri najbližšej návšteve autoservisu.

Je veľa vodičov, ktorých zaujíma, na čom jazdia. Nehovorím teraz len o výkone, ale aj o konštrukcii vášho auta. Asi by sme mali vedieť, prečo horia vozidlá často práve na diaľnici. Pokračuje Daniel Slabý, DMS Servis.

Vysoká vonkajšia teplota a jazda po diaľnici umožňuje ísť na plný plyn ako sa hovorí ľudovo s tým, že všetky systémy idú na doraz, aj tá teplota je veľmi vysoká, stačí, že je nejaká hadička uvoľnená alebo nepripevnená, hlavne u starších áut, ale stalo sa aj u nových áut. Odparovacia hadička je opretá niekde o horúcu časť výfuku, katalizátora alebo podobne a požiar je pri tom tlaku vzduchu, je to okamžitá záležitosť, posádke zostáva veľmi málo času na to, aby zastavila a stihla vôbec utiecť z horiaceho auta. Sila dobrého mechanika je vlastne v tom, že pokiaľ nájde akúkoľvek závadu, niečo neupevnené, okamžite sa to pritiahne. Dneska tých prostriedkov je veľa, sú rýchle pásky. Je dobré, keď je niečo s niečím zase spárované, dobre pritiahnuté, aby to neplandalo kdesi v motore a ostatné je vec nejakého technického stavu. Trebárs tak elektroinštalácia sa nedá nejak kontrolovať. Tam už je to postavené vyslovene na náhodu.

Ako sme už hovorili, nemusí vás prekvapiť len stroj, ale tiež zlomyseľný človek. Bývalý kriminalista, Matej Snopko, sa stretol vo svojej dlhej praxi s niekoľkými zaujímavými typmi, a preto nahliadnime do duše podpaľačov. Prečo to robia?

Matej Snopko

Pretože chcú niekomu ublížiť a teraz si vezmi, že auto je náš miláčik zväčša. Teší sa z neho celá rodina, teší sa majiteľ, no a tento miláčik je vždy na rane, to znamená, že keď ti niekto poškodí tohto tvojho miláčika, zarmúti teba aj celú tvoju rodinu. Druhá vec je, že mimo toho, že auto miluješ, tak mimo toho je dôležité aj to, že to auto je drahé, mnohokrát je tak auto v cene menšie bytu a niektoré autá aj v cene domov. Tretia vec je, že auto ako objekt útoku je relatívne vždy k dispozícii, to znamená, že keď niekto chce tebe ublížiť ako osobe, musí si ťa vyčíhať, musí za tebou chodiť, musí sa to všelijako prispôsobovať tvojmu režimu no a to autíčko v podstate stojí na tom jednom mieste alebo na niektorých miestach vlastne aj ho tam nájdeš a môžeš útočiť. A ďalšia vec dôležitá, že toto naše auto sa nevie brániť. To znamená, keby niekto teba napadol, tak môže aj dostať, no ale auto je bezbranné.

Oheň pod kapotou našťastie nie je každodennou samozrejmosťou. A vaše vozidlo nemusí zhorieť do tla.

Tu je každá rada drahá. V prvom rade tak logicky, nežandársky logicky, nezločinecky by bolo dobré pozrieť na auto ako na nejaký stroj, ktorý je treba udržiavať, ktorý je treba kontrolovať alebo resp. dávať kontrolovať, lebo pri dnešnej zložitosti áut, myslím, že sme krátki na kontrolu čohokoľvek, okrem nahustenia pneumatík. No a v podstate dávať ho servisovať, lebo pokiaľ viem, niektoré autá sa zvyknú zapáliť aj vplyvom skratu, nemusí prísť nejaký zlosyn a škrtať tam zápalkou. Čo sa týka takej proti zločineckej ochrany, myslím si, že to horiace auto je vyústením niečoho. To znamená, že taká úplne najzákladnejšia vec je neeskalovať konflikty nestupňovať ich, že dneska mi niekto poškriabe auto omylom, zajtra mu kladivom roztlčiem okno a kto viac to okno poškodí, aj také prípady som videl, že si robili naschvál, naschvál to zapálili jeden druhému. Potom ďalšia vec je, že pokiaľ môžeme, tak sa vyhýbať kontaktu s takými ľuďmi, ktorí by nám mohli auto zapáliť, ak to ide. A pokiaľ máme také podozrenie, že niečo sa okolo nás tak motká, že by nám to autíčko mohol aj niekto poškodiť, tak aspoň na ten čas ho niekde zaparkovať na strážené parkovisko, ku kamarátovi, do firmy, na dvore alebo kdekoľvek inde. Pokiaľ tak podnikáme, tak sa živíme, že si sudca, si prokurátor, si nejaký obchodník, tak asi dôležité je porozprávať sa s expertom na poistenie ako to auto, čo najlepšie poistne ochrániť, aby sa nám aspoň niečo vrátilo v takomto prípade. Viem, že mnohé poisťovne majú všelijaké výhrady k tomu, lebo niekto rozmýšľa, no keď mi dôjde lízing, tak zapálim auto a vezmem si to poistné. V podstate vždy asi sa nájde nejaká poisťovňa, ktorá to poistí. Toto treba prebrať s poisťovacím špecialistom.

Autor: SRo, Vladimír Cvik
Zdroj: Slovenský rozhlas 12.8.2010
Doporučte článok:   Viac