Cenové rozdiely v povinnom zmluvnom poistení a zmena poisťovne

12. 4. 2011 | urminsky@porovnej24.cz | 864 zobrazení

Cenové rozdiely v povinnom zmluvnom poistení a zmena poisťovne

Alternatívny názov: Cenové rozdiely v povinnoom zmluvnom poistení

Popis: Praktické informácie o vypovedaní PZP a zmene poisťovne. Kedy a komu sa oplatí povinné zmluvné poistenie vypovedať a aké sú cenové rozdiely v jednotlivých poisťovniach. Porovnávanie ponúk PZP je výhodným spôsobom, ako získať to najvýhodnejšie poistenie.

Vladimír Cvik, riaditeľ internetového portálu www.netfinancie.sk, hovorí v rádiu Slovensko v relácii Pozor zákruta o možnosti vypovedania poistnej zmluvy, zmene poisťovne a o cenových rozdieloch pri poistných produktoch rôznych poisťovní. Objasňuje, pre ktorú skupinu klientov je význam porovnávania cien najdôležitejší a upozorňuje na dva základné termíny – na termín uverejnenia nových sadzobníkov a termín, do ktorého je možná výmena produktu alebo zmena poisťovne.

Čoskoro aj na vaše peňaženky zaklope ďalší kalendárny rok. Dobre počujete, neklope len na dvere, ale aj v spomínaných peňaženkách niekedy robí poriadny prievan. Veľa z nás sa naučilo šetriť rovnako na spotrebe pohonných látok, ako aj pri ostatných povinných výdavkoch. Jedným z nich je povinné zmluvné poistenie. Hovorí Vladimír Cvik, netfinancie.sk.

Vladimír CvikPovinné zmluvné poistenie musí uzatvoriť každý držiteľ motorového vozidla, vlastník motorového vozidla, prípadne nájomca, v prípade lízingu motorového vozidla. Túto povinnosť uzavrieť PZP mu ukladá Zákon o povinnom zmluvnom poistení. To znamená v súčasnosti na Slovensku má povinné zmluvné poistenie niečo vyše dvoch miliónov vlastníkov motorového vozidla.

V období, kedy záleží ľuďom na každom eure, budú určite uvažovať aj o zmene poisťovne.

Vladimír Cvik Povinné zmluvné poistenie je taký špecifický druh poistenia, že dôležitým faktorom rozhodovania sa býva cena. Preto vodiči, ktorých začiatok poistenia je od 1. januára kalendárneho roku, to znamená majú poistenie na kalendárny rok, majú práve v nadchádzajúcom období možnosť porovnať ceny PZP, prípadne sa rozhodnúť pre zmenu poisťovne. Motoristi môžu vypovedať poistnú zmluvu buď osobnou návštevou v ktorejkoľvek pobočke jednotlivých poisťovní, odporúčame, aby si nechali potvrdiť prevzatie výpovede, ktorú dávajú poisťovni alebo samozrejme poštou. V prípade poštovej zásielky odporúčame, aby si nenechávali zaslanie výpovede poštou na poslednú možnú chvíľu, pretože tá výpoveď musí byť doručená do poisťovne najneskôr 18. novembra. Je potrebné ešte upozorniť na fakt, že niekedy si poisťovňa môže vyžiadať doporučenú výpoveď, to znamená v niektorých prípadoch je potrebné zaslať takúto výpoveď  najmä na poslednú chvíľu doporučenou poštou. Cena samozrejme býva dôležitým faktorom, to ale neznamená, že by mala byť tým jediným faktorom rozhodovania sa každého vlastníka motorového vozidla.

Čiže odporúčate, aby každý z vodičov, ak teda sa ide zahĺbiť do všetkých týchto informácií a zužitkovať ich v prospech svojho vlastného PZP, aby si prečítal aj drobný text.

Vladimír Cvik Povinné zmluvné poistenie je komplikovaný produkt najmä, ak si chce človek vybrať z tej bohatej ponuky, ktorú poisťovňa ponúka, to najlepšie, najvýhodnejšie pre seba. Sú tam rôzne asistenčné služby, sú tam už rôzne pripoistenia v ponukách jednotlivých poisťovní, takže by som určite odporúčal, aby sa okrem ceny motoristi, vodiči pozerali aj na poistné podmienky. Poistné podmienky jednotlivých poisťovní samozrejme sú určované zákonom, na druhej strane majú isté špecifiká, majú isté zmluvné dojednania, ktoré bývajú rozdielne. Takže na poistné podmienky, aj keď sú drobným písmom, by som nezabúdal a by som si ich určite pred podpisom akejkoľvek poistnej zmluvy prečítal.

Ponúkajú iné poisťovne iné služby za tú istú sumu?

Vladimír Cvik V PZP donedávna nebývali rôzne typy pripoistení, asistenčných služieb. V súčasnosti odporúčame vodičom, aby si okrem ceny zákonného poistenia všimli, aké asistenčné služby, aký rozsah asistenčných služieb, prípadne aké typy a druhy pripoistení im k povinnému zmluvnému poisteniu poisťovňa ponúka. Ten rozsah asistenčných služieb môže byť rozdielny, zároveň môže byť rozdielne aj pripoistenie, ktoré môže byť samostatne platenou službou alebo niektoré poisťovne ponúkajú pripoistenia napr. úrazové alebo živelné pripoistenie už v základnej cene toho PZP.

Pozrime sa, ako to bolo pred rokom, bolo vôbec zaujímavé uvažovať o zmene poisťovne?

Vladimír CvikPorovnávanie ceny za podobnú alebo rovnakú službu je vždy dôležité a zaujímavé, pokiaľ motorista, poslucháč alebo poistník chce ušetriť samozrejme nejaké prostriedky. Tým, že sa jedná o veľmi podobné služby a jedná sa o poistný produkt, ktorý je limitovaný a určovaný zákonom, tak vlastne tie služby a plnenie zo strany poisťovní je veľmi podobné práve preto, že ho vymedzuje Zákon o povinnom zmluvnom poistení. Takže porovnávanie cien za produkt je určite vhodné ako za akýkoľvek iný tovar alebo služby, ale pripomínam, že cena by nemusela byť jediným rozhodujúcim kritériom pre to, akú poisťovňu a aký produkt PZP si vyberiem. Samozrejme netreba zabúdať aj na to, že poisťovne ponúkajú aj rozdielne limity poistného plnenia. Povinné zmluvné poistenie je poistenie, ktoré odškodňuje tretie strany za škody, ktoré im my vodiči môžeme prevádzkou motorového vozidla spôsobiť a to tak škody na majetku alebo škody na zdraví a živote. A práve pri tých škodách na zdraví a živote sa môže v prípade extrémnej nehody, extrémnej havárie stať, že to plnenie zo strany poisťovne bude musieť byť naozaj patrične vysoké a to najmä vtedy, ak jazdíme so svojím motorovým vozidlom do zahraničia. Čiže aj limity poistného plnenia by mohli byť tým, čo by mal ten ktorý motorista zvažovať.

O chvíľu vám povieme, ktorých vodičov sa týkajú najväčšie rozdiely v poistnom. O povinnom zmluvnom poistení sme vám ešte nepovedali všetko. Jeho cena niekedy motivuje alebo naopak odrádza. Poisťovne sa doteraz nedohodli na jednotnej tarife. Vladimír Cvik každý rok vníma cenové rozdiely.

Vladimír CvikNajväčšie rozdiely na poistnom v PZP bývajú u mladých začínajúcich vodičov, dokonca u vodičov, ktorí sú držiteľmi vozidiel s vysokou kubatúrou alebo s vysokým výkonom motora. Práve pre mladých vodičov sa oplatí z dôvodu ceny asi najviac porovnávanie ponuky jednotlivých poisťovní, pretože poisťovne tak trošku znevýhodňujú mladých začínajúcich vodičov, u ktorých je predpoklad vyššej škodovosti oproti vodičom v zrelom veku.

Ktorý termín je hraničný pre poistenie na ďalší rok?

Vladimír Cvik: Hovoríme stále o vodičoch, ktorým začiatok poistenia začína 1. januára. To znamená, títo vodiči by si mali všímať sadzobníky a ponuky poisťovní platné pre rok 2010. Pre týchto vodičov sú dôležité v podstate dva základné termíny  – do 31. októbra musia v zmysle Zákona o povinnom zmluvnom poistení poisťovne zverejniť sadzobníky a poistné podmienky platné na rok 2010, čiže to je prvý dôležitý termín. Druhým dôležitým termínom je, ak by sa rozhodli pre zmenu poisťovne alebo výmenu produktu, musia tak učiniť najneskôr do 18. novembra, pretože Zákon o povinnom zmluvnom poistení hovorí, že poistenie je možné vypovedať najneskôr šesť týždňov pred uplynutím obdobia a keďže poistné obdobie končí 31. decembra, najneskôr je potrebné podať výpoveď a doručiť ju do poisťovne do 18. novembra tohto roku. Ako som už spomínal, poisťovne sú povinné  zverejniť sadzobníky na rok 2010 do 31. októbra, predpokladám podobne ako v uplynulých rokoch, že všetky dôležité denníky prinesú kompletné sadzobníky a kompletnú kategorizáciu jednotlivých motorových vozidiel. Budú to veľmi rozsiahle a kompletné sadzobníky a samozrejme je možné porovnanie. Myslíme si však, že to najjednoduchšie porovnanie pre konkrétneho vodiča je určite porovnanie online, teda na špecializovaných internetových portáloch, pretože tam si ľudia môžu zadať svoje konkrétne údaje o vozidle, svoje konkrétne údaje o sebe samom, o škodovom priebehu a práve takéto internetové porovnávanie môže priniesť pre vodiča úplne presnú konečnú cenu poistenia, ktorú môže získať. Na druhej strane ešte je potrebné pripomenúť, že na týchto špecializovaných portáloch motoristi nájdu všetky aktuálne poistné podmienky na rok 2010 od všetkých poisťovní a zároveň tam nájdu aj možnosti všetkých bonusov, zliav, ktoré ponúkajú jednotlivé poisťovne. Samozrejme poisťovňa musí oznámiť existujúcemu klientovi, aký je jeho predpis poistného, to znamená cena za povinné zmluvné poistenie na rok 2010. Zákon o povinnom zmluvnom poistení túto povinnosť informovať alebo termín, dokedy musí poisťovňa oznámiť klientovi cenu poistenia na rok 2010, neurčuje. Poisťovne si môžu ten termín oznámenia vymedziť vo svojich poistných podmienkach, ale nie vždy je tomu tak. Jediným platným ustanovením je, že klient sa musí dozvedieť cenu PZP na ďalší kalendárny rok najneskôr pred dňom začiatku poistenia.

Autor: SRo, Vladimír Cvik
Zdroj: Prepis rozhovoru: Slovenský rozhlas – Pozor zákruta 22.10.2009
Doporučte článok:   Viac