Formulár Správa o nehode platný od 1. júna 2010

12. 4. 2011 | urminsky@porovnej24.cz | 970 zobrazení

Formulár Správa o nehode platný od 1. júna 2010

Alternatívny názov: Správa o nehode

Popis: Rozdiel medzi škodovou udalosťou a dopravnou nehodou. Nová povinnosť pre motoristov od 1.júna – mať vo vozidle a v prípade škodovej udalosti vyplniť s druhým účastníkom Správu o nehode, ktorá je výhodným tlačivom najmä pri menších škodách.

Vladimír Cvik, riaditeľ internetového portálu www.netfinancie.sk, vysvetľuje v rádiu Slovensko rozdiel medzi škodovou udalosťou a dopravnou nehodou a použite nového formulára Správa o nehode.

Streda, 9. jún 2010

Formulár Správa o nehode niektorým možno pripomína logický rébus. Od 1. júna ho musíme voziť v aute. Ak ho však nemáme a zastaví nás polícia, nedostaneme za to pokutu. Cesty sú nevyspytateľné a plné prekvapení. Spomínaný formulár Správa o nehode poruke vám môže ušetriť ďalšie eurá, pretože ak nemáte kam zaznamenať škodovú udalosť, logicky zavoláte dopravnú políciu. Tá to rieši ako dopravnú nehodu a pokute sa asi nevyhnete. Svoje rozhodnutie preto dobre zvážte s chladnou hlavou priamo na mieste. Rozdiel medzi škodovou udalosťou a dopravnou nehodou vysvetľuje riaditeľ portálu netfinancie.sk  – Vladimír Cvik.

Vladimír CvikZa škodovú udalosť sa považuje všetko, čo sa pri cestnej premávke nepovažuje za dopravnú nehodu. Za dopravnú nehodu sa považujú udalosti, ktoré vzniknú pri prevádzke motorového vozidla, ak sa niekto zraní alebo usmrtí, alebo ak sa poškodí vozovka alebo iné verejnoprospešné zariadenie, alebo ak je evidentne niekto pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok, alebo ak škoda zjavne alebo zreteľne presahuje 3 990 EUR. V takýchto prípadoch sa to považuje podľa Zákona o cestnej premávke za dopravnú nehodu. Pochopiteľne, za dopravnú nehodu sa považuje aj to, ak napr. vinník dopravnej nehody odmietne zastaviť svoje vozidlo, ujde z miesta nehody, to je takisto dopravná nehoda, alebo ak sa odmietne identifikovať a preukázať to, že má poistenie zodpovednosti, alebo odmietne dať a spísať tlačivo Správa o nehode. Toto je takisto kvalifikované ako dopravná nehoda a vo všetkých týchto prípadoch je potrebné určite privolať políciu.

Od začiatku júna vstúpil do platnosti nový zákon, ktorým sa novelizuje Zákon o cestnej premávke a Zákon o povinnom zmluvnom poistení. Preto tak často pripomíname tlačivo Správa o nehode, ktoré slúži na zdokumentovanie škodovej udalosti alebo dopravnej nehody.

Vladimír CvikDonedávna Zákon o povinnom zmluvnom poistení ukladal povinnosť poisťovateľovi vydať tzv. Bielu a Zelenú kartu – čiže dokument, ktorý potvrdzuje povinné zmluvné poistenie. V súčasnosti Zákon o povinnom zmluvnom poistení ukladá poisťovateľom aj povinnosť vydať pri uzatvorení zmluvy toto tlačivo Správa o nehode. Samozrejme akýkoľvek motorista si môže kedykoľvek vyžiadať od svojej poisťovne toto tlačivo alebo sa dá veľmi jednoduchým spôsobom stiahnuť a vytlačiť z internetových stránok napr. aj zo stránky Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Mnoho motoristov a mnoho vašich poslucháčov určite zažilo, že sa stala nejaká udalosť pri premávke a pri tej udalosti nebola privolaná polícia, ktorá zdokumentovala dopravnú nehodu. Účastníci nejakej dopravnej nehody si vymenili často len nejaké základné údaje a mnohokrát len mobilné číslo, že potom neskôr doriešia vzniknutú udalosť. Stačilo, aby ten, kto spôsobil nehodu nepriznal túto nehodu u svojho poisťovateľa alebo nepodpísal uvedené tlačivo a poškodený mal veľké problémy získať nejaký nárok alebo nejakú náhradu škody od poisťovateľa, pretože poisťovňa nemala dôvod vyplatiť poistné plnenie ako náhradu škody tomu poškodenému, pretože jej poistený nepriznal, že nejakú škodu spôsobil. Správa o nehode je nevyhnutá najmä, ak sa stane drobná škodová udalosť, ktorú nie je možné považovať za dopravnú nehodu. Je nevyhnutné, aby obidvaja účastníci dopravnej nehody alebo škodovej udalosti spísali a vyplnili tlačivo. Je veľmi jednoduché a prehľadné, sú na ňom zaznamenané základné údaje o vodičovi, o motorovom vozidle alebo o poistení. Je potrebné uviesť, akým spôsobom sa škodová udalosť stala a nezabudnúť podpísať na oboch stranách, to znamená aj vinník dopravnej nehody, aj poškodený vodič, aby bolo potom možné kedykoľvek uplatniť náhrady u svojho poisťovateľa. V každom prípade je dobré zdokumentovať si na mieste nehody, ako k nehode prišlo aj rozsah poškodenia, napr. mobilom alebo nejakým digitálnym fotoaparátom. Tieto fotografie potom samozrejme môžem kedykoľvek predložiť svojej poisťovni alebo poisťovni toho škodcu, ktorý mi dopravnú nehodu alebo škodu spôsobil. V zásade je úplne jedno, kto z tých dvoch účastníkov nehody, či poškodený alebo vinník dopravnej nehody tlačivo vytiahne a na koho tlačive sa vyplní záznam o dopravnej nehode. V každom prípade je potrebné, aby Správa o nehode podpísaná oboma stranami, bola zaslaná do poisťovne. Dnes takmer každá poisťovňa ponúka možnosť zahlásiť škodovú udalosť a dopravnú nehodu okamžite, prostredníctvom nejakého centrálneho dispečingu škôd alebo prostredníctvom nejakého call centra internetu. Na záver je potrebné doručiť do poisťovne toho vinníka aj tlačivo s podpisom oboch zúčastnených strán.

Správa o nehode je univerzálne tlačivo, ktoré platí v celej Európe. Tento modul vytvorila Európska asociácia poisťovní, dopĺňa Vladimír Cvik.

Vladimír CvikAk sa nám škodová udalosť alebo dopravná nehoda stane aj v zahraničí, nemusíme mať obavu vypĺňať toto tlačivo, pretože ak máme svoje v slovenčine a vypĺňame ho trebárs aj v nemčine alebo vo francúzštine, ono má identickú štruktúru ako tie tlačivá na Slovensku. Jednotlivé pasáže sú označené, očíslované a vlastne ja môžem identifikovať, čo napr. ten vinník zo zahraničia vypĺňa na svojom tlačive a nemusím mať potom obavy podpísať akékoľvek tlačivo, pretože ono má absolútne rovnakú štruktúru ako tlačivá slovenských poisťovní.

Existuje niekoľko zásad, ktoré by ste mali vedieť, aby ste boli chránení v každej situácii. Poisťovne na Slovensku okrem tlačiva Správa o nehode ponúkajú aj rôzne postupy, ktoré pomáhajú riešiť nepríjemné situácie. Viac už Vladimír Cvik, netfinancie.sk.

Vladimír CvikPoisťovne ponúkajú telefónne čísla a postup, ako postupovať pri uplatnení náhrady škody alebo ako postupovať pri hlásení škodovej udalosti. Čo určite je vhodné, je mať neustále tlačivo Správa o nehode so sebou. V zásade je jedno, či je to moja poisťovňa alebo či mám náhodou k dispozícii tlačivo, ktoré mi dala iná poisťovňa, alebo či som si to stiahol zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov a vytlačil. Dobré je vždy pri škodovej udalosti aj pri dopravnej nehode udalosť na mieste zdokumentovať fotografiou. Ďalej je potrebné nezabudnúť na to, že napriek tomu, že by som zahlásil škodovú udalosť na nejaké call centrum poisťovne, to znamená telefonicky, skôr či neskôr musím poisťovni preukázať aj tlačivo Správa o nehode spísané na mieste nehody a podpísané tak poškodeným, ako aj vinníkom tejto škodovej udalosti. Mnohokrát účastníci dopravnej nehody nespisovali toto tlačivo, pretože to považovali za nejaké obmedzenie pre plynulosť cestnej premávky alebo nechceli zdržiavať, chceli to mať veľmi rýchlo za sebou. V takom prípade si medzi sebou vymenili zopár údajov a potom nebolo toho, kto by túto poistnú udalosť doriešil. Vinník k tomu nemal príliš veľa dôvodov a poškodený pochopiteľne zas nemal podpísané tlačivo, kde by vinník preukazoval a dokazoval svoju vinu tým svojím podpisom na tlačive Správa o nehode. Keď je to dopravná nehoda a polícia je privolaná, v každom prípade robí za nás kus práce v tom zmysle, že realizuje fotodokumentáciu a robí záznam o tej dopravnej nehode, ktorý je potom možné použiť pri riešení a likvidácii poistnej udalosti u svojho poisťovateľa. Netreba sa ponáhľať a tlačivo je potrebné úplne a precízne vyplniť. Je potrebné tam spraviť nákres, ako vlastne k dopravnej nehode prišlo. Čiže je potrebné tomu venovať nejakých päť – desať minút, aby sa v pokoji  vinník aj poškodená osoba venovali tomu vypísaniu tlačiva. Určite jedna aj druhá strana potom predídu tým naťahovačkám s poisťovňou pri normálnom a rýchlom likvidovaní udalosti a náhrade škody.

Autor: SRo, Vladimír Cvik
Zdroj: Slovenský rozhlas 9.6.2010
Doporučte článok:   Viac