Najskôr si preverte, čo vám ponúka viacero poisťovní

12. 10. 2010 | urminsky@porovnej24.cz | 1020 zobrazení

Najskôr si preverte, čo vám ponúka viacero poisťovní

Alternatívny názov: Porovnanie ponúk viacerých poisťovní

Popis: Využite možnosť a porovnajte si ponuky pre povinné zmluvné poistenie viacerých poisťovní. Získate tak najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie na finančnom trhu.

Firmy a podnikatelia, ktorí majú menšie či väčšie vozové parky, sa určite už pri prvom výbere poisťovne pozerajú aj na celkové náklady tohto produktu. Šetrenie aj v tomto smere je prioritou.

Budú firmy v rámci úsporných opatrení meniť poisťovne?
Predpokladám, že celková výška poistného za flotilu – najmä v povinnom zmluvnom poistení – bude zohrávať dôležitú úlohu v rozhodovaní, za akých podmienok byť v ďalšom roku poistený. Pri flotilovom poistení viac než pri individuálnom zohrávajú úlohu aj iné faktory. Napríklad limity v prepravných firmách, limity poistného krytia, rozsah asistenčných služieb či pripoistenia i skúsenosti s výškou a so spôsobom likvidácie poistných udalostí.

Komu sa neoplatí meniť poisťovňu?

Podnikateľom i firmám odporúčam predovšetkým zistiť si v dostatočnom časovom predstihu, aké podmienky – i cenu – im ponúka súčasná poisťovňa na ďalšie poistné obdobie. Bez poznania podmienok zákonného alebo havarijného poistenia na ďalší rok je nerozumné zmluvu vypovedať. A až na základe týchto informácií od súčasného poisťovateľa sa rozhodovať, či v nej zotrvať, zmeniť ju, prípadne rokovať o nových podmienkach. Spoločnosti so strednými a s veľkými flotilami zvyknú v istej perióde realizovať tender na výber poisťovacieho makléra či poisťovne. Takto si zabezpečujú aktuálne čo najlepšie podmienky poistenia vrátane najlepších cien.

Za väčšie firmy uzatvárajú zmluvy makléri. Koľko taká služba stojí a v čom je to pre firmy výhodné?
Makléri alebo poisťovací agenti sú sprostredkovateľmi poistenia, vzťahu medzi poistníkom a poisťovňou. Sú nezávislými a nevýhradnými sprostredkovateľmi, ktorí majú klientom zabezpečovať kvalitu pri rozhodovaní sa a výbere poistného produktu a poisťovne, nestrannú analýzu možností na trhu. Na Slovensku je dnes väčšina sprostredkovateľov odmeňovaných priamo poisťovňami, preto porovnanie podmienok na trhu alebo uzatvorenie poistenia je pre drvivú väčšinu klientov a firiem bezplatné. Značnú časť flotilového poistenia podnikateľov a firiem uzatvárajú aj priamo pracovníci jednotlivých poisťovní – pre takýchto klientov je takisto proces dohody podmienok a uzatvorenia zmluvy bez poplatkov.

Poistiť sa možno, s výnimkou flotilového poistenia, aj prostredníctvom webovej stránky. Poisťovne však vyžadujú množstvo údajov. Ktorej z firiem by ste tento spôsob poistenia odporúčali? Firmám alebo živnostníkom, ktorí majú menej ako päť vozidiel a uzatvárajú poistenie auta osobitne pre každé vozidlo. Spoločnosti a podnikatelia, ktorí majú viac ako päť či desať vozidiel, sa poisťujú súborovo – flotilovo. Je to pre nich efektívnejšie, a nielen z dôvodu cenového zvýhodnenia. Aj logistika a administrácia zaraďovania a vyraďovania vozidiel vo flotile pri meniacom sa stave vozového parku firmy sú pre ne jednoduchšie.

Najjednoduchší spôsob pre menšie firmy, ako zistiť podmienky a ceny poistenia, je vyplniť príslušnú webovú stránku?
Určite by mali navštíviť internet a špecializované internetové portály. Myslím si, že údajov, ktoré žiadajú poisťovne, nie je veľa, bežný používateľ internetu si môže porovnať podmienky a uzatvoriť poistenie zvládne v priebehu niekoľkých minút.

Na čo sa zameriavajú webové stránky internetových maklérov?
Viac na porovnávanie podmienok viacerých druhov autopoistení – okrem zákonného poistenia je možné porovnať parametre poisťovní v havarijnom poistení, úrazovom poistení osôb – tzv. poistení sedadiel, GAP poistení, porovnávame asistenčné služby. Podnikatelia si na týchto internetových stránkach môžu okrem ceny overiť aj ďalšie poistné podmienky.

Autor: Helena Kokolová
Zdroj: Hospodárske noviny
Doporučte článok:   Viac