Poistka na auto klesá po dovŕšení 25 rokov

14. 11. 2011 | urminsky@porovnej24.cz | 1399 zobrazení

Poistka na auto klesá po dovŕšení 25 rokov

Alternatívny názov: Ako je to s cenami PZP 2012 pre mladých vodičov?

Popis: Jednotlivé poisťovne zverejnili nové sadzby a výšky poistného pre rok 2012. Ceny PZP sa budú znižovať až po 25 roku, takže mladí vodiči majú poistné vyššie.

Nové sadzby, ktoré zaplatíte za povinné zmluvné poistenie sú vonku. Nepríjemne prekvapení môžu byť pri novej poistke mladí vodiči, ktorí za posledných dvanásť mesiacov spôsobili nehodu. Ak nechcú platiť viac, zmene poisťovne sa s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhnú. “Hranica veku z hľadiska posudzovania rizika je v poisťovniach rozdielna – niekde je to vek 25 či 26 rokov, inde 29 rokov,” hovorí Vladimír Cvik, analytik spoločnosti Netfinancie, ktorá porovnáva ceny povinného zmluvného poistenia.

Ako sa zmenili ceny poistiek na autá?

Ceny za zmluvné poistenie sa pre súčasných klientov v roku 2012 veľmi nezmenia. Väčšina poisťovní sa snaží zachovať podmienky rovnaké, ako mali klienti v tomto roku. Samozrejme, nemusí to platiť pre všetkých vodičov, najmä nie pre tých, ktorí mali poistnú udalosť.

Akí vodiči môžu počítať s lacnejšou poistkou?

Každá poisťovňa používa vlastný systém segmentácie vozidiel a motoristov, ale najvýhodnejšiu cenu v poisťovniach môže získať tento ,,ideálny” motorista: fyzická osoba – nepodnikateľ, vek 30 – 55 rokov, je rodičom dieťaťa do 14 rokov, nebýva v Bratislave ani v krajskom meste, má poistenie bez nehody aspoň 6 či 8 rokov, má aj iné poistenie v poisťovni a má tzv. malé vozidlo – čiže nízky objem valcov, nízky výkon motora a nízku hmotnosť. Toto je určite klient, ktorý v každej poisťovni dosiahne najnižšiu cenu. A potom sú ešte rôzne špecifiká, ktoré zľavami znížia celkové poistné. Napríklad zľavy pre seniorov, za zúženú územnú platnosť poistenia, za počet najazdených kilometrov a podobne. Možnosťou ako ušetriť je aj povinné zmluvé poistenie online.

Naopak, ktorí šoféri si podľa nových cien priplatia viac?

Kategóriou, ktorá musí počítať s vyšším poistným, sú mladí ľudia. To, že mladí vodiči majú vo väčšine poisťovní vyššie poistné, platí už niekoľko rokov. Zvyšovanie poistného mladým motoristom pokračuje v niektorých poisťovniach aj v budúcom roku, to znamená, že sa ešte zvyšuje. Hranica veku z hľadiska posudzovania rizika je v poisťovniach rozdielna – niekde je to vek 25 či 26 rokov, inde 29 rokov. Ďalšou skupinou, ktorej sa môžu u niektorých poisťovateľov zvýšiť ceny, sú podnikatelia, ktorí nemajú vozidlá poistené flotilovou zmluvou. Vozidlá používané na podnikateľské účely môžu poisťovne vnímať ako rizikovejšie.

Ako ovplyvnilo vývoj cien to, že v tomto roku nevstúpila na slovenský trh žiadna nová poisťovňa?

Nijako výrazne, mnohé poisťovne stanovovali ceny pre mnohé kategórie vozidiel či motoristov už aj v predošlých rokoch na hranicu poistných miním. Napriek porovnávaniam našich priemerných cien s okolitými krajinami je nutné podotknúť, že ceny PZP na Slovensku nie sú s ohľadom na poskytované poistné krytie alebo služby vysoké. Samozrejme, ak by na trh vstúpila ďalšia poisťovňa aj v tomto roku, niektoré poisťovne by v istých záujmových segmentoch zareagovali znížením cien.

Ako by ľudia mali postupovať pri podpise novej, výhodnejšej zmluvy?

Otázkou je, čo je to výhodnejšia zmluva zákonného poistenia. Pre mnohých je to najmä lacnejšia poistka, pre iných to môžu byť aj ďalšie benefity: pripoistenia zadarmo. Napríklad úraz, čelné sklo či živelná udalosť, komplexnejšia asistencia a servis poisťovne, rýchlejšia likvidácia, zľavy pre iné poistné produkty a podobne. Preto by si motorista mal všímať okrem ceny aj ostatné podmienky a výhody, ktoré mu konkrétne ponuka prináša.

Aký je váš názor na to, že motoristi môžu vypovedať poistné zmluvy najneskôr šesť týždňov pred ich skončením? Asi polovica vodičov tak pred skončením zmluvy nevie budúcoročné nové ceny. Reálne to totiž stíhajú len ľudia so zmluvami končiacimi k 31. decembru.

Celý problém tkvie v tom, že neexistuje legislatívna úprava pre povinnosť informovať poistníka o cene poistenia v ďalšom období. Keďže to neupravuje zákon, každá poisťovňa si povinnosť informovať klienta určuje individuálne v poistných podmienkach a interných postupoch. Preto máme vodičov, ktorí sa o poistnom na ďalšie ročné poistné obdobie dozvedia dva mesiace vopred, ale aj takých, ktorí sú informovaní až vtedy, keď túto informáciu musia len prijať, pretože na prípadnú výpoveď poistenia a zmenu poisťovateľa je neskoro. Preto sú na Slovensku bežné takzvané preventívne výpovede, ktoré umožňujú vodičom neskôr “vyjednávať” o cene poistenia. Tento problém nedostatočnej informovanosti sa však týka všetkých poistníkov, teda aj vodičov, ktorí majú výročie k 1. januáru. Informovanosť klienta o podmienkach poistenia, a teda aj o jeho cene, by mala byť jednoznačne definovaná zákonnou úpravou, aby mali v povinnom poistení všetci motoristi bez ohľadu na to, kto je ich poisťovateľom, rovnaké možnosti.

Autor: Bratislav Toma
Zdroj: peniaze.pravda.sk
Doporučte článok:   Viac