Poistky zdražia

12. 4. 2011 | urminsky@porovnej24.cz | 1116 zobrazení

Poistky zdražia

Alternatívny názov: Ceny pre pzp budú vyššie

Popis: Povinné zmluvné poistenie bude pre rok 2009 podľa predpokladov drahšie. Niektoré kategórie motoristov postihne toto zdražovanie a vyššie sadzby pre pzp viac, iných menej. Jednotlivé predpoklady nárastu, ako aj spôsob výpovede poistenia.

Vladimír Cvik, riaditeľ portálu netfinancie.sk, hovorí na portáli tvnoviny.sk o sadzobníkoch na rok 2009 a o zvyšovaní poistného. Takisto objasňuje, ktorú kategóriu motoristov toto zvyšovanie postihne najviac.

Vladimír Cvik : V prvom rade, k PZP na rok 2009 sú zrejmé zákonné povinnosti jednotlivých poisťovní –  do 31. októbra musia zverejniť svoje sadzobníky na rok 2009. Náš predpoklad je okolo 8 – 10 % nárast 30 – 40 % môže byť u tých kategórií motoristov, ktorí sa dopustili nejakej chyby, škodovej udalosti. Zvyšovanie poistného postihne napr. tých motoristov, ktorí mali veľmi nízke ceny pri vstupe do poistenia. Poistné na ďalšie poistné obdobie, napr. kalendárny alebo technický rok, môže poisťovňa zvýšiť aj o 50 %. Ale takéto zvyšovanie sa obvykle týka takej kategórie vlastníka motorového vozidla, ktorý dostal na začiatku príliš nízku cenu pri vstupe do poistenia alebo sa dopustil škodovej udalosti. Poistník, teda motorista sa môže v úvodzovkách brániť takémuto zvýšeniu ceny nového predpisu tým, že požiada, aby poisťovňa prehodnotila poistné na ďalší kalendárny rok alebo sa môže brániť aj tým, že porovná ceny pre seba a pre svoje vozidlo na trhu PZP a vyberie si tú, ktorá jeho motorovému vozidlu a jemu osobne bude viac vyhovovať, teda pôjde o najlacnejšie poistenie. Môže tak urobiť najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistnej doby. To znamená tzv. výročia. Niekedy sa stáva, že poistník obdrží predpis, to znamená oznámenie o výške poistného na ďalšie obdobie trochu neskôr a nestíha túto zákonnú lehotu. Takýmto motoristom samozrejme odporúčame, aby sa kontaktovali svoje poisťovne alebo svojich sprostredkovateľov poistenia a snažili sa dohodnúť, ak je to možné, v súčasnej poisťovni inú sadzbu, pre neho viac vyhovujúcu. S tým technickým rokom je to trošku komplikovanejšie. Obvykle nie je možné úplne presne pre každého vlastníka motorového vozidla určiť z cenníka, aké bude jeho predpísané poistné na ďalší rok. Poisťovňa zverejní do 31.10. cenník na ďalší kalendárny rok, ale na druhej strane, môže ešte nad rámec tohto cenníka dať klientovi alebo dať jednotlivým kubatúram rôzne typy obchodných alebo marketingových akcií, zliav. Niekedy sa ten systém bonusov aplikuje tak, že pre nového klienta nemusí platiť systém bonusov a malusov, ale príslušná poisťovňa z tohto systému bonusov zľavuje, aby získala a dosiahla pre svojho klienta trošku nižšiu a lepšiu cenu.

Čo v prípade, ak tá cena pre ten technický rok bude vyššia a nebude tam teda žiadna akcia a zľava alebo skrátka bude to drahšie, ako sa dočíta v tom cenníku pre kalendárny rok, čo v tomto prípade?

Vladimír CvikMnohí motoristi predpokladajú, že najlacnejšie poistenie v roku býva práve na záver toho kalendárneho roku. Nie je tomu tak. Už aj v súčasnosti v priebehu celého kalendárneho roka ponúkajú rôzne poisťovne akcie pre jednotlivé kubatúry a niektoré kategórie klientov, motoristov. Takže čakať, že v októbri a novembri budú tie najlepšie ceny už nie je tak, ako tomu bolo pred niekoľkými rokmi.

Autor:
Zdroj: TV Markíza – Televízne noviny 28.9.2009
Doporučte článok:   Viac