Potrebné informácie o PZP budú mať klienti už včas!

29. 6. 2012 | urminsky@porovnej24.cz | 2447 zobrazení

Potrebné informácie o PZP budú mať klienti už včas!

Popis: Klienti PZP budú mať informácie od poisťovní včas. Oboznámte sa so zmenou v zákone o PZP od 1.júla 2012.

Azda najdôležitejšou informáciou, aspoň pre väčšinu klientov uzatvárajúcu si povinné zmluvné poistenie, je práve jeho cena. Doteraz však niektorí klienti mali problém, že s blížiacim sa koncom poistného obdobia, kedy mali ešte možnosť poistenie vypovedať, nevedeli koľko ich poistné na ďalšie obdobie bude stáť. To sa má od 1. júla 2012 zmeniť v prospech klientov.

Zmena v zákone o PZP totiž ukladá povinnosť poisťovniam v dostatočnom predstihu informovať klienta o výške poistného pre nasledujúce obdobie,a tak nechať výlučne na ňom rozhodnutie, či mu táto ponuka vyhovuje, alebo má záujem poisťovňu zmeniť. Doteraz práve v takýchto situáciách vznikali nespokojné situácie, keď sa klienti výšku poistného dozvedeli až po tom, čo im už uplynula zákonom stanovená výpovedná lehota 6 týždňov.

TIP: Porovnanie PZP v ČR nájdete na porovnávacom portále ChciPoradit.cz

Od 1. júla však budú mať klienti potrebné informácie k dispozícii.

„(14) Poisťovateľ je povinný poistníkovi písomne oznámiť najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia
a) výšku poistného podľa § 8 na nasledujúce poistné obdobie,
b) dátum skončenia poistného obdobia,
c) termín, do ktorého je možné podať výpoveď príslušnej poistnej zmluvy podľa osobitného predpisu.15ca)“

Uvidíme, či táto zmena prinesie väčšie presuny medzi poisťovňami s ohľadom na výhodné poistné, alebo či poisťovne v snahe udržať si svojich klientov budú pripravovať nejaké výhody či zľavy.  Na rýchle a hlavne aktuálne zistenie cien je tu pre Vás online  porovnávacie kalkulačka portálu www.netfinancie.sk .

Autor:
Zdroj:
Doporučte článok:   Viac