Povinné poistky na autá nezdražejú

17. 10. 2010 | urminsky@porovnej24.cz | 755 zobrazení

Povinné poistky na autá nezdražejú

Alternatívny názov: Výška povinnej poistky

Popis: Ponúkame praktické informácie o podmienkach platných pre povinné zmluvné poistenie. Komu výška poistného vzrastie a komu sa naopak nič nemení, prináša praktický článok.

Väčšina motoristov by s dohodnutím ceny za povinné zmluvné poistenie na ďalší rok aspoň na takej úrovni, akú platili doteraz, mala uspieť.Poisťovne zvyšovanie cien neavizujú. BRATISLAVA. Ceny povinného zmluvného poistenia na budúci rok by mali byť v priemere na úrovni tohto roka. Poisťovne k tomu okrem hospodárskej krízy núti aj konkurencia, ktorá sa po príchode poisťovne Union na tento trh rozrástla. „To neznamená, že v niektorej kategórii vozidiel alebo motoristov sa ceny nezmenia, v každom prípade nepatrne,” hovorí výkonný riaditeľ Netfinancie Vladimír Cvik.

Poisťovne lákajú na obchodné zľavy a vstupné bonusy nielen nových klientov, ale začínajú zvýhodňovať aj doterajších. „Poisťovne pochopili, že ak si chcú klientov udržať, nemôžu verným klientom ceny zvyšovať,” hovorí produktový manažér MFC Peter Világi. Trh sa podľa neho pomaly stabilizuje a „divoké časy sadzieb vycucaných z prsta pomaly odznievajú”.

Zmeniť poisťovňu či zostať?

Ak je niekto nespokojný so súčasnou poisťovňou, zmluvu by mal vypovedať najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia. „Ak je zmena motivovaná len cenou, je ťažké chybovať. Cena však určite nie je pre každého jediným kritériom výberu,” hovorí Cvik. Dôležitý je aj servis, dostupnosť či záruky. V poistení navyše výška poistného krytia, rozsah asistenčných služieb, možné pripoistenia či likvidácia poistných udalostí. „Je vhodné si vopred zistiť, aké parametre má poistenie a čo všetko v poistení za istú cenu získame,” vraví Cvik.Niektorí motoristi sa podľa Lýdie Blažekovej zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov pri odhlasovaní dopúšťajú chýb. Napríklad neukončia poistenie v súlade so zákonom či zmluvnými podmienkami a ich nová zmluva bezprostredne nenadväzuje na doterajšie poistenie a tým sú po určitý čas nepoistení. Alebo majú zmluvu uzavretú na to isté poistné obdobie súbežne v rozdielnych poisťovniach, čo je v rozpore so zákonom.

Novinky vo výpočte cien

Zorientovať sa v ponukách nie je až také jednoduché. Líšia sa nielen ponúkanými zľavami, ale aj kritériami, od ktorých odvíjajú cenu.Najviac kritérií na výpočet ceny poistenia používa Allianz¬ Slovenská poisťovňa a rovnaký spôsob výpočtu ponecháva aj na budúci rok. „Plánujeme zachovať súčasnú úroveň cien aj na budúci rok,” povedala hovorkyňa tejto poisťovne Lucia Muthová. Nováčik na trhu Union poisťovňa odvíja cenu poistky od hmotnosti vozidla, čo je na našom trhu novinkou. Odvoláva sa na skúsenosti sesterskej spoločnosti Achmea v Holandsku, podľa ktorej je silná súvislosť medzi hmotnosťou vozidla a škodovosťou. Vodiči s autom s nižšou hmotnosťou budú platiť menej. Union ponúka na úvod všetkým motoristom vstupný bonus 50 percent. Mladí klienti do 25 rokov majú vyššiu cenu o 5 percent. ČSOB Poisťovňa bude aj v ďalšom roku zohľadňovať pri výpočte ceny objem a výkon motora, vek motoristu a miesto registrácie vozidla. Poisťovňa po novom zvýhodňuje autá s výkonom motora do 80 kilowatov. Wüstenrot poisťovňa naďalej zostáva pri kritériách výkon motora a vek držiteľa vozidla. Klienti do 25 rokov majú vyššie poistné oproti ostatným zhruba o 25 percent. Generali zavádza cenové zvýhodnenie pre klientov, ktorí jazdia na území Slovenska a Maďarska, prípadne Slovenska a Česka. Zľavu opäť získajú rodičia a starí rodičia detí do 14 rokov vrátane a budúce mamičky a oteckovia.Groupama berie pri výpočte ceny do úvahy objem motora a po novom aj obdobie bezškodového priebehu. Axa naďalej zohľadňuje výkon motora. Pri autách s výkonom nad 110 kilowattov znevýhodňuje vodičov, ktorí majú do 24 rokov.Kritériá nemení ani Uniqa. O cene povinného poistenia rozhodne okrem veku a bydliska motoristu aj druh vozidla a dosiahnutý bezškodový priebeh. Prirážku na poistnom majú klienti do 26 rokov.

Dôležité dátumy a termíny

31. október: Dovtedy poisťovne zverejnia nové ceny povinného zmluvného poistenia na ďalší rok. 19. november: Motoristi, ktorí chcú od 1. januára 2010 zmeniť poisťovňu a majú poistnú zmluvu uzavretú na kalendárny rok, by mali najneskôr v tento deň vypovedať poistnú zmluvu o povinnom zmluvnom poistení. 6 týždňov: Ak chce motorista zmeniť poisťovňu, mal by vypovedať zmluvu najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Inak je jeho výpoveď neplatná.

Pozor na pokuty a škody

Obvodný úrad môže motoristom, ktorí nemajú povinné poistenie, dať pokutu vo výške 16,60 až 3319,39 eura. Pokutu môže úrad uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr do troch rokov, odkedy k porušeniu povinnosti došlo. Ak motorista spôsobí škodu do 30 dní od nezaplatenia poistky, škodu zaňho uhradí ešte poisťovňa. Potom si vyplatené poistné plnenie bude vymáhať od motoristu. Ak sa škodová udalosť stane po 30 dňoch od nezaplatenia poistky, škodu uhradí Slovenská kancelária poisťovateľov z garančného fondu. Od motoristu si ju však bude vymáhať v plnej výške. Vodič uhradí aj dlžné poistné.

Počet vozidiel
Poistených: 2,024 milióna. Nepoistených: až 90¬tisíc. Poistenie cez web vyjde lacnejšie BRATISLAVA. Ušetriť môžete aj tým, že si povinné zmluvné poistenie uzatvoríte cez webovú stránku poisťovne, ak takú možnosť ponúka, alebo telefonicky. Generali poskytuje takýmto klientom zľavu 17 eur, ČSOB Poisťovňa im dá zľavu 40 percent. V Unione získa klient, ktorý sa poistí cez internet, zľavu päť percent, Allianz – Slovenská poisťovňa ho zvýhodní zľavou 7 percent. Groupama zľaví z ceny 15 percent klientom, ktorí uzatvoria zmluvu cez agentské internetové stránky.

V cudzine pomôže aj mobil
Pred cestou do zahraničia si pripravte doklady, v prípade nehody vám môžu pomôcť. Nezabudnite najmä na Zelenú kartu a Správu o nehode BRATISLAVA. Nehody, ktorá sa vám stane v zahraničí, sa nemusíte báť. Pred cestou si však zistite všetky potrebné informácie.„Do zahraničia je nevyhnutné cestovať s medzinárodnou automobilovou poisťovacou kartou – Zelenou kartou. Preukazuje, že máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Je platná na území Európy a Ruska,” radí Vladimír Cvik, výkonný riaditeľ poradenského portálu Netfinancie.sk. Výhodou Zelenej karty je aj to, že sú na nej „kontakty všetkých národných kancelárií, ktoré môže poškodený kontaktovať”, tvrdí Lýdia Blažeková zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov.Pri nehode v zahraničí je možno ešte viac ako na Slovensku potrebná aj dokumentácia. Preto je dobré mať so sebou fotoaparát či mobilný telefón, ktorými sa dá fotiť, alebo kameru. „Najdôležitejšie je privolať políciu, čo najpodrobnejšie zdokumentovať priebeh nehody, odfotografovať poškodenia vozidiel, hoci aj mobilným telefónom, a tiež zapísanie si kontaktov na svedkov,” vraví finančný poradca Peter Világi. O priebehu nehody vypíšete tlačivo Správa o nehode, preto by ste ho mali mať vždy vo vozidle. Je však dôležité, aby ste všetkému v dokumente rozumeli a nepodpísali nič, o čom si nebudete úplne istý. „Ak by aj vodiča polícia nútila niečo podpisovať, môže na dokument dopísať po slovensky: Nerozumiem, nesúhlasím. A potom vyhlásenie podpísať,” radí Világi.

Autor: Marianna Onuferová, Veronika Folentová
Zdroj: sme.sk
Doporučte článok:   Viac