Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie – ako postupovať pri dopravnej nehode!

17. 3. 2011 | urminsky@porovnej24.cz | 765 zobrazení

Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie – ako postupovať pri dopravnej nehode!

Popis: Komplexné riešenie situácie pri dopravnej nehode. Záznam o dopravnej nehode – ako postupovať pri jeho vyplňovaní. Havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie rozdiely v poistnom krytí.

Vložené 17.marca 2011 16:06 | zobrazené: 2 472x

Redaktor: Záznam o nehode je užitočné tlačivo, ktoré by už nemalo chýbať v žiadnom aute. Nemusíte spôsobiť nehodu, niekto môže ťuknúť do Vás na parkovisku a záznam je návod, ako postupovať pri spisovaní nehody, tak, aby nevznikli pochybnosti, ako sa havária stala alebo kto je vinník. Nie je to vždy tak, uspokojíme sa často s tým, že vieme o druhom účastníkovi, kto je, máme evidenčné číslo auta, číslo poistky, ale aj tak môžeme mať problémy. Základné rady pripomenie Vladimír Cvik z portálu Netfinancie.sk.

V.Cvik: V prvom rade, aby nosili vo svojom vlastnom vozidle alebo pri svojich dokladoch záznam o dopravnej nehode. Tento záznam o dopravnej nehode je európske tlačivo vystavuje ho každá poisťovňa pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia. Toto tlačivo slúži k tomu, aby okamžite po vzniknutí dopravenej nehode si obidvaja účastníci mohli vymeniť jednak kontaktné údaje a jednak urobiť poznámky o tom, kto je poisťovateľom tej alebo inej osoby účastníka dopravnej nehody, to znamená odporúčame všetkým motoristom, aby okamžite po vzniku dopravnej nehody, ak je jasné, kto je vinníkom a kto je poškodeným sa na mieste spísal záznam o dopravnej nehode, ktorý podpisujú obidvaja vodiči. Na tomto zázname by okrem tých štandardných údajov o vozidle, o poistení nemal chýbať aj presný popis udalosti , ako vlastne k nehode došlo, či vozidlo predbiehalo, cúvalo, či sa otáčalo a podobne, pretože poisťovateľ by potom mohol namietať, že záznam o dopravnej nehode nie je úplný a poriadne spísaný a mohol by sa celý proces likvidácie poistnej udalosti naťahovať.

Redaktor: Škodová udalosť pribudla do zákona o cestnej premávke ako nový pojem, keď nie škoda vysoká a netreba volať políciu. Podľa Vladimíra Cvika, však polícia môže nastúpiť aj v prípadoch, keď je škoda po havárii pod hranicou, ktorej sa musia policajti volať.

V.Cvik: Jedným z dôvodov na privolanie polície pri dopravnej nehode je, ak na oboch vozidlách vznikla škoda presahujúca zaokrúhlene 4000 eur. Políciu, však je možne privolať aj v tom prípade, ak dvaja účastníci dopravnej nehody majú iný názor nato, kto bol vinníkom a kto bol poškodeným. To znamená pokiaľ sa obidvaja účastníci dopravnej nehody nevedia dohodnúť, kto spôsobil dopravnú nehodu, toto je zákonný dôvod a odporúčaný dôvod aj zo strany poisťovateľov na privolanie polície. Polícia by mala potom rozhodnúť, kto zapríčinil dopravnú nehodu, kto bol teda vinníkom a kto bol teda poškodeným a z koho zákonného poistenia sa bude hradiť škoda tomu druhému účastníkovi.

Redaktor: Pozrime sa ešte na ďalší balík možných problém, ktoré po nehode môžu skomplikovať riešenie poistenej udalosti o tom nám povie viac odborník na poistenie Vladimír Cvik.

V.Cvik : Nárok na náhradu škody by mal vzniesť poškodený v slovenskej kancelárii poisťovateľov. Je to veľmi jednoduchý postup, buď sa zastaví osobne v slovenskej kancelári poisťovateľov alebo na ich webovej stránke si stiahne tlačivo, ktoré sa volá oznámenie poškodeného o uplatnení si nároku na náhrady škody a slovenská kancelária poisťovateľov s poisteného garančného fondu poskytne náhradu škody poškodenému práve za vinníka, ktorý nemal platné poistenie alebo vôbec nikdy nebol poistení. Druhou možnosťou toho istého prípadu je, že poškodený oznámi takúto udalosť svojmu vlastnému zákonnému poisťovateľovi, to znamená, ide do svojej vlastnej poisťovne a oznámi im, že sa stala takáto a takáto udalosť a vinník nemal platné poistenie alebo vinník nemal zákonné poistenie vôbec a poisťovateľ je povinný urobiť také základné likvidačné úkony. To znamená obhliadku, fotodokumentáciu a jeho poisťovňa potom zasiela tento nárok na náhradu škody slovenskej kancelárii poisťovateľov, ktorá si zo zákona musí splniť povinnosť a poškodeného vykompenzovať náhradou tejto škody. Treťou možnosťou je, že si poškodený uplatní nárok zo svojho havarijného poistenia, ak by sa takéto niečo stalo, tak aj spoluúčasť mu môže preplatiť slovenská kancelária poisťovateľov. To znamená havarijná poisťovňa mu bude plniť základnú časť a spoluúčasť havarijného poistenia mu poskytne slovenská kancelária poisťovateľov práve z garančného fondu, ale slovanská kancelária poisťovateľov musí byť písomne požiadaná o preplatenie spoluúčasti z havarijného poistenia práve preto, že vinníkom dopravnej nehody bola nepoistená osoba.

Autor: SRo, Vladimír Cvik
Zdroj: Prepis rozhovoru: Slovenský rozhlas – Pozor zákruta
Doporučte článok:   Viac