Slovenský rozhlas; Pozor, zákruta!

20. 9. 2011 | urminsky@porovnej24.cz | 1368 zobrazení

Red: Oheň pod kapotou- normálna vec, ak hovoríme o výbuchoch v motore. Naopak, horší prípad keď stratíte nad ním kontrolu a prejaví svoju živelnú silu. Odborníci vidia význam v pravidelných návštevách v servise. Keď si odmyslíme technický pohľad, bývalý kriminalista Matej Snopko poukazuje na ľudský, niekedy zlomyseľný faktor.

Matej Snopko: Čo sa týka takej protizločineckej ochrany, myslím si, že to horiace auto je vyústením niečoho. To znamená, že taká úplne najzákladnejšia vec je neeskalovať konflikty, nestupňovať ich, že neska mi niekto poškriabe auto omylom, zajtra mu ja kladivom roztlčiem okno a že kto viac to auto poškodí. Aj také prípady som videl, že si robili naschvál, až to auto zapálili jeden druhému. Potom ďalšia vec je, že pokiaľ môžeme, tak sa vyhýbať kontaktu s takými ľuďmi, ktorí by nám mohli to auto zapáliť, ak to ide. No a pokiaľ máme také podozrenie, že niečo sa okolo nás motká, že by nám to autíčko mohol niekto aj poškodiť, tak aspoň na ten čas ho niekde zaparkovať na strážené parkovisko, ku kamarátovi do firmy na dvor alebo kdekoľvek inde. Pokiaľ tak podnikáme, tak sa živíme, že si sudca, si prokurátor, si nejaký obchodník, tak asi dôležité je sa porozprávať s expertom na poistenie, ako to auto čím najlepšie poistne ochrániť, aby aspoň niečo sa nám vrátilo v takomto prípade. Viem, že mnohé poisťovne majú všelijaké výhrady k tomu, lebo niekto rozmýšľa- no, keď mi dôjde leasing tak zapálim auto a vezmem si to poistné. Ale v podstate vždy asi sa nájde nejaká poisťovňa, ktorá to poistí. Toto treba prebrať s poisťovacím špecialistom.

Red: Opýtali sme sa Lucie Muthovej, hovorkyne Allianz- Slovenskej poisťovne, ktorú dopĺňa Vladimír Cvik z Netfinancie.sk.

Lucia Muthová: Záleží, samozrejme, na tom, čo bolo príčinou požiaru automobilu. Pokiaľ išlo o vandalizmus, toto je z poistenia štandardne vylúčené. Pokiaľ išlo o technickú chybu, vo väčšine prípadov sa takéto škody hradia z poistenia. Ďalšou možnosťou je to, že niekto spôsobil na inom aute škodu, teda nejaký vandal zapálil auto a na vašom aute následne vznikol požiar od tohto auta, tak v takom prípade vám poisťovňa škodu uhradí.

Vladimír Cvik: V každom prípade, havarijné poistenie kryje riziko výbuchu alebo požiaru, ale je dôležité povedať, že každá poisťovňa si výbuch a požiar ako poistné riziko vykladá po svojom. V respektíve výluky z poistného plnenia, alebo na čo sa toto havarijné poistenie nevzťahuje, sú rozdielne v každej poisťovni. Preto odporúčame dobre si preštudovať príslušné ustanovenia. Čo sa týka výbuchu a požiaru, výbuch a požiar má mnohé výluky. Môže to byť napríklad, ak vozidlo prepravuje horľavý materiál a chemikálie a nie je na takúto prepravu určené. To znamená, nemá oprávnenie viezť nebezpečný náklad. V takomto prípade výbuch alebo požiar nie je kryté havarijným poistením. Z poistného plnenia sú tiež vylúčené požiare alebo výbuchy, ktoré sú spôsobené pri trestnej činnosti, alebo sú spôsobené poistníkom samotným, alebo osobami jemu blízkymi, napríklad spoločník vo firme alebo osoby v príbuzenskom vzťahu k poistníkovi. V takomto prípade poistné plnenie nenastáva, pretože je to vnímané poisťovňou ako úmyselné konanie poistníka alebo osôb blízkych. Čo je ešte vylúčené z poistného plnenia? Môže to byť napríklad, ak vozidlo nie je v technicky spôsobilom stave, alebo ak požiar, prípadne výbuch nastane v dôsledku konštrukčnej vady alebo vady materiálu, alebo neoprávneného a neodborného zásahu do vozidla. To znamená, zastavím na diaľnici, začne mi dymiť vozidlo, ja ho začnem opravovať, nie som špecialista, a v dôsledku tohoto vznikne požiar. Toto sú okolnosti, kedy poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené požiarom alebo výbuchom, alebo sú z poistného plnenia vylúčené.

Red: Hovorí sa, že nádej zomiera posledná. Plnenie zo strany poisťovne nastáva vždy,…

Vladimír Cvik: …ak požiar alebo výbuch motorového vozidla je spôsobený prevádzkou motorového vozidla a vznikne v dôsledku dopravnej nehody. V takomto prípade, samozrejme, k poistnému plneniu prichádza, a z poistného plnenia výbuch ani požiar takto spôsobený nie je vylúčený. Keď napríklad vozidlo parkuje na parkovisku a vznieti sa, prípadne vybuchne, je poškodené alebo zničené v dôsledku výbuchu od vozidla vedľa stojaceho, v takomto prípade sa nejdená o úmyselné konanie tretej osoby na mojom vozidle, ale na vozidle susedovom, alebo stojacom pomimo. V takomto prípade akákoľvek poisťovňa plní škody spôsobené výbuchom alebo požiarom. Ale prichádzame k jednému momentu, ktorý je rozdielny v jednotlivých poisťovniach, kedy na vozidle alebo jeho časti vznikne škoda požiarom alebo výbuchom, a pokiaľ sa preukáže neoprávnený zásah inej, tretej osoby. V tomto momente niektoré poisťovne plnia, a niektoré poisťovne neplnia. To znamená, že ak ide o vandalizmus alebo vybavovanie si účtov, tu je medzi poisťovňami rozdiel. Niektoré poisťovne to majú zahrnuté v poistnom krytí, a iné poisťovne to majú zahrnuté vo výlukách.

Autor: SRo, Vladimír Cvik
Zdroj: Prepis rozhovoru: Slovenský rozhlas – 14.7.2011
Doporučte článok:   Viac