Internetová bezpečnosť a internetová kalkulačka pre povinné zmluvné poistenie (2.časť)

4. 10. 2010 | urminsky@porovnej24.cz | 1518 zobrazení

Internetová bezpečnosť a internetová kalkulačka pre povinné zmluvné poistenie (2.časť)

Alternatívny názov: Bezpečnosť na internete

Popis: Povinné zmluvné poistenie cez internet je úplne bezpečným spôsobom, ako si uzatvoriť poistenie. Internetová bezpečnosť a internetová kalkulačka pre pzp.

S rozvojom fenoménu “internetová kalkulačka“, sa www.svetpoistenia.sk zamýšľa nad otázkami bezpečnosti pre klienta – spotrebiteľa: prevádzková a právna bezpečnosť pri uzatváraní zmlúv cez internet je to, na čom musí klientom záležať najviac.

Som vôbec poistený: internetová bezpečnosť a internetová kalkulačka pre povinné zmluvné poistenie 2. časť

Prevádzková bezpečnosť a internetová kalkulačka PZP

Rozhodne, prevádzková a právna bezpečnosť poistenia cez internet je pravdepodobne to najdôležitejšie, na čo by klient mal myslieť pri uzatváraní poistenia cez internet. Pod prevádzkovou bezpečnosťou rozumieme, či vaša poistná zmluva bude riadne, bez chýb a včas spracovaná, a teda či poistník má istotu, že v procese poisťovania sa nestane nejaká chyba (v údajoch, v dátume, v chýbajúcich dokumentoch a podkladoch).

Hovoríme o chybe, ktorá by spôsobila, že sa klient domnieva, že už je poistený, ale on v skutočnosti poistený nie je.

Z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti je dôležitá vierohodnosť portálu zameraného na internetovú kalkulačku pzp, a hlavne vierohodnosť prevádzkovateľa tohoto portálu: jeho zázemie, skúsenosti (napr. koľko internetových klientov už takémuto portálu dôverovalo a uzatvorilo si cez tento portál povinné zmluvné poistenie), jeho medzinárodné pôsobenie, alebo aj dlhoročné skúsenosti materskej spoločnosti, prevádzkujúcej daný portál, v poisťovníctve.

A pretože cena poistenia (poistné sazby) by sa medzi jednotlivými portálmi nemali líšiť (makléri predávajú poistenie za sadzbu určenú vždy danou poisťovňou), predpokladom je, že líder v internetovom dojednávaní pzp má najviac skúseností – a teda mal by byť najbezpečnejší.

Na slovenskom trhu je takýmto lídrom jednoznačne www.netfinancie.sk, ale na druhej strane, určite aj ďaľšie slovenské portály budú postupne získavať viac a viac skúseností.

Právna bezpečnosť dojednania poistenia cez internet

Užívateľ internetovej kalkulačky pzp si oprávnene kladie otázku: dojednal som (uzatvoril som) poistenie cez internetovú kalkulačku PZP, aby som mal poistenie za lepšiu cenu, a pohodlnejšie ako obiehaním poisťovacích agentov v kamenných pobočkách alebo surfovaním po stránkach poisťovní.

Akú mám ale istotu, či som po dojednaní poistenia cez internet skutočne poistený, že ide skutočne o právne záväzný dokument zo strany poisťovne, ktorý poisťovňa bude musieť dodržiavať? Ako zistím, či som skutočne poistený?

Toto je správna otázka.

Pri internetových kalkulačkách sú v zásade dve možnosti :

• internetová kalkulačka pre povinné zmluvné poistenie (alebo pre havarijné poistenie), na ktorej si užívateľ nájde pre neho najvýhodnejšiu sazbu, vyplní formulár a objedná poistenie; poistka je klientovi zaslaná v papierovej podobe v troch kópiach na papieri s podpisom „modrým perom“ a s originál pečiatkou (spolu s poistnými podmienkami a „skutočne zelenou“ kartou).
• internetová kalkulačka, ktorá vám pošle „zmluvu“ na váš e-mail len elektronicky (zmluvu neobdržíte poštou na papieri). Rovnako vám v elektronickej podobe príde aj „zelená karta“ – ktorá ale nie je skutočná Zelená karta (Green card). Takáto zmluva je skutočne platná, pretože podľa zákona ste poistne krytý aj elektronickým dojednaním poistnej zmluvy, a (zároveň) zaplatením prvého poistného.

Slovenské kalkulačky už v súčasnosti alebo v krátkej budúcnosti zavedú oba spôsoby uzatvorenia poistnej zmluvy cez internet.

Vačšina bežných užívateľov internetu asi nie je až takým fanúšikom „čistého“ internetu, aby sa spoľahla na vytlačenie si elektonickej verzie zmluvy s prednastaveným podpisom zástupcu poisťovne na zmluve, a preto – plne racionálne – dá prednosť papierovej verzii s podpisom modrým perom a pečiatkou – tým skôr, že sa týmto zakladá právny vzťah na niekoľko rokov, a obvykle za nemalé peniaze.

Dôkazom toho je aj skúsenosť českého trhu, ktorý je v internetovom poistení tri a pol roka v predstihu pred slovenským trhom: stále drvivá vačšina českých klientov priamo požaduje papierovú verziu zmluvy do svojej poštovej schránky.

Riziko neetického chovania spoločnosti, s ktorou uzatvárate poistenie

Ako hovoria angličania – priekopníci poisťovnítva, the last but not at least (v preklade: síce zmieňované ako posledné, ale určite nie posledné v dôležitosti): je dôležité, s kým si dojednávate vašu poistku.

Aj keď dnes je slovenský trh sprostredkovania poistenia už európsky civilizovaný, stále ešte je dôležité – a bude vždy dôležité aj do budúcnosti – kto stojí za spoločnosťou, s ktorou si uzatvárate poistnú zmluvu (poväčšinou nie na rok).
Za spoločnosťou, ktorá prevádzkuje internetový portál – kalkulačku pre povinné zmluvné poisťenie – by mali stáť jednoznačne deklarované osoby, ktoré jej týmto dávajú transparentnosť a kredibilitu tak doležitú vo finančnom buznise.

Vedenie spoločnsoti by malo byť tvorené skúsenými manažérmi, ktorí majú kredit v poisťovníctve, a najlepšie takými, ktorí boli vo svojom predchádzajúcom pôsobení napríklad schválení dôležitými inštitúciami ako je Národná Banka Slovenska, alebo podobné zahraničné inštitúcie.

Dnes už je na Slovensku mnoho kvalitných manažérov v poisťovníctve, ktorí spĺňajú tento kredit – je dôležité si všímať teda to, či daný portál sa nebojí informovať svojích užívateĺov, kto teda vlastne garantuje klientom ich internetové dojednanie poistenia.

Na záver: obĺúbeným trikom v slovenskom internetovom biznise, v slovenskom IT biznise a aj v slovenskom sprostredkovaní v poisťovníctve, je založenie s.r.o. za 1 000 dolárov v štáte Delaware v USA alebo na inom offshore mieste, a „tvárenie sa“, že daná spoločnosť je americkou, britskou alebo nejakou inou západnou multinárodnou korporáciou. Toto sa stáva, a je to skôr trápne, svedčiace o malosti. V horšom prípade sa za týmto môžu skrývať daňové dôvody, alebo aj taký dôvod, že by dané osoby neboli pripustené slovenskými orgánmi k založeniu spoločnosti podnikajúcej vo financiách.

Je na Slovensku veľa kvalitných spoločností a manažérov, pôsobiacich na internete, v IT biznise alebo vo financiách, ktorí si vybudovali skutočné meno, a podnikajú pod svojím skutočným menom. Tak napríklad, o úspešnej expanzii slovenských IT alebo internetových firiem, ktoré sa nehanbia za to, že sú pôvodom slovenské, na medzinárovné trhy je mnoho článkov v špecializovanej tlači; len pre ilustráciu možeme uviesť ESET, alebo expanziu internetového Pelikánu do Maďarska a Česka.

Autor: analytik V.Frank
Zdroj: Svetpoistenia.sk
Doporučte článok:   Viac