Zrovnoprávnenie pohlaví aj keď neskôr, ale predsa!

15. 3. 2013 | urminsky@porovnej24.cz | 2914 zobrazení

Zrovnoprávnenie pohlaví aj keď neskôr, ale predsa!

Alternatívny názov: Do platnosti vstupuje rovnoprávnosť pohlaví v poistení

Popis: Unisex sadzby! Prijaté zmeny v zákone znamenajú zrovnoprávnenie oboch pohlaví vo výškach poistného. Ženy a muži tak za poistenie zaplatia rovnakú cenu!

Už od minulého roka sa hovorí o tom, že by sa v poisťovníctve mali zaviesť rovnaké poistné sadzby pre ženy, ako aj pre mužov21. december 2012dal týmto diskusiám konečnú bodku tým, že bolo prijaté Rozhodnutie Európskeho Súdneho dvora (ECJ), podľa ktorého je neprípustné po tomto dátume segmentovanie klientov podľa pohlavia a zvýhodňovanie jedného z nich.  Niektoré poisťovne, tým, že išlo o dlhodobý proces rozhodovania, už pred samotným decembrom začali s úpravou svojich sadzieb. Naopak, niektoré z nich majú svoje sadzby ešte po starom.

Na Slovensku je to stále tak…

Môže za to slovenská legislatíva. Tá si totiž posunula hranicu platnosti tohto rozhodnutia a schválila Novelu antidiskriminačného zákona až začiatkom februára 2013. Účinnosť z technických príčin táto novela, a teda aj jednotné sadzby poistného, nadobúdajú až k 1.4.2013. Je teda otázne, či sme ako štát porušili európske rozhodnutie, alebo či existujú isté výnimky.

Zmeny nás ani poistenie neobídu!

Tak či onak, od 1.4.2013 si už ženy neuzatvoria výhodnejšie poistenie kvôli tomu, že vedú menej rizikový spôsob života, jazdia pokojnejšie či majú nižšie iné riziká. A nie je to žiaden prvoaprílový žart, ale realita. Európske spoločenstvo totiž veľmi aktívne pracuje na odbúravaní diskriminácie z rôznych oblastí života, tentokrát sa zameralo na poisťovníctvo. Už teraz sa hovorí o ďalšom zrovnoprávňovaní klientov, čo sa týka veku a zdravotného stavu, čo je však ešte veľmi ďaleká budúcnosť, ale v očiach poisťovní aj veľmi nešťastná voľba. A nielen pre poisťovne, ale hlavne pre samotných klientov. Dopad takéhoto zrovnoprávnenia by mohol znamenať, že by narastali poistenia starších ľudí s nejakým  postihnutím a ubúdalo poistení mladých v dobrom zdravotnom stave. Pretože by im vzrástlo poistenie na úroveň práve starších a rizikových ľudí, čím by si ho zbytočne preplácali. Tomu sa však snáď poisťovníctvo na Slovensku ešte vyhne.

Čo prináša terajšia zmena pre klientov?

Ak si budete chcieť od 1.4.2013 uzatvoriť poistenie, nebude záležať na tom, či ste muž alebo žena. Všetky poistné sadzby budú v tomto rovnaké, a tak nebudú ženy zvýhodňované. Týkalo sa to najmä životného poistenia, ale aj havarijné alebo povinné zmluvné poistenie brali do úvahy iný štýl života žien, ako aj štýl jazdy a podobne. Výsledkom je teda rovnaká poistná suma. Teda samozrejme s tým, že by sme porovnávali aj ostatné – rovnaké – parametre poistenia.

Ako sa poisťovne pripravili?

Ako sme už spomínali, niektoré poisťovne na Slovensku mysleli na zmenu už v priebehu minulého roka, a preto túto novinku implementovali už v decembri, niektoré si počkali. Taktiež je rozdielny prístup poisťovní podľa toho, ako situáciu vyriešili, najmä čo sa týka životného poistenia. Keďže mali vytvorené poistné produkty špecifické pre ženy a pre mužov, museli vytvárať nové so spoločnými parametrami, alebo aj upravovať pôvodné. Výsledkom je len rovnoprávnosť, a to vo výškach poistného. Reálne však uvidíme po 1.4., kam sa posunuli ceny poistiek a čo to prinieslo klientovi.

Ak však chcete mať už teraz v prehľad v aktuálnych ponukách poistenia a vedieť o tých najvýhodnejších, navštívte www.netfinancie.sk . Získate porovnanie cien všetkých poisťovní!

Autor:
Zdroj:
Doporučte článok:   Viac