Koniec diskriminácie v poisťovaní, muži a ženy budú platiť rovnako!

29. 4. 2011 | urminsky@porovnej24.cz | 1335 zobrazení

Koniec diskriminácie v poisťovaní, muži a ženy budú platiť rovnako!

Popis: Koniec diskriminácie v poisťovaní medzi mužmi a ženami. Vodiči sa v poisťovníctve nebudú deliť podľa pohlavia. Rovnosť pohlaví v poisťovaní ustanovil Európsky súdny dvor. Ceny za poistenie zníži hlavne dlhodobá bezškodovosť vodiča.

Š.Šprocha: Ženy síce búrajú menej ako muži, no nezohľadní to už asi nikto. Európsky súdny dvor rozhodol, že zruší diskrimináciu v poisťovaní mužov a žien. Škrtanie rozdielov a zabezpečenie rovnosti medzi pohlaviami môže zvýšiť ceny poistenia. Vladimír Cvik z Netfinancie.sk nám potvrdil, že ešte pred rokom a pol platili ženy za služby v niektorých poisťovniach menej ako muži.

V.Cvik: V súčasnosti, ale v zákonnom poistení nie je na trhu poisťovňa, ktorá by ženám, vodičkám dávala lepšie ceny alebo zľavy na poistnom, v porovnaní s mužskými vodičmi. Predpokladáme, že poisťovne sa viac budú sústreďovať na nehodový priebeh, budú sa viac sústreďovať na systém bonus a malus a budú odmeňovať beznehodových vodičov vysokými bonusmi. Na druhej strane nehodových vodičov prirážkami na poistnom, to znamená zdražie im poistné. Čo sa týka pozitívnej diskriminácie poisťovne nebudú mať možnosť, podľa pohlavia už dávať iné ceny povinného zmluvného alebo havarijného poistenia ženám a iné mužom. Toto rozhodnutie súdu Európskej únie považujeme, ale za akési alibistické, pretože vôbec nesúvisí so štatistikami, ktoré jednotlivé poisťovne majú. Je naozaj pravdou, že ženy sú pokojnejšie a zodpovednejšie vodičky a ak aj spôsobia nehodu, tak tá nehoda obvykle máva trošku menšie rozmery a poistné plnenie zo strany poisťovne býva nižšie, ako v prípade, povedzme si to úprimne nás agresívnejších, rýchlejších vodičov mužov, kde tá poisťovňa musí vynakladať trošku vyššie ceny za likvidáciu poistných udalostí a náhrady škôd.

Š.Šprocha: Rozdiely nie sú aktuálne len pre mužov a ženy, pokojne sa môže stať, že mladý vodič začiatočník, ktorý jazdí len pár mesiacov a nespôsobil žiadnu škodu, zaplatí viac ako skúsený, zrelý šofér, čo nabúral aj štyrikrát.

V.Cvik: Podobne ako ženy a muži, mohli by sa aj mladí a starí doťahovať, kto z nich si zaslúži aké poistenie. Mladí vodiči sú dnes najrizikovejšou kategóriu vodičov a najmä mladí muži z krajských miest alebo z hlavného mesta. Toto je pre poisťovne najrizikovejšia kategória, dokonca je na trhu poisťovňa, ktorá vodičov do 24 rokov a teraz bez ohľadu na pohlavie, ani nepoisťuje. Aj tu by sa mohla nájsť organizácia, ktorá zažaluje na Európskom súdnom dvore poisťovne, pretože používajú diskrimináciu podľa veku, nie v tomto prípade podľa pohlavia. Na druhej strane, najmenej rizikovou kategóriou sú seniori, to znamená vodiči v zrelom veku, vodiči skúsený, vodiči, ktorý jazdia podstatne menej kilometrov do mesiaca alebo do roka. Títo mávajú v mnohých poisťovniach výraznú úsporu na poistnom v podobe rôznych seniorských zliav.

Š.Šprocha: Poisťovne dostali termín 21. december 2012, dovtedy zavedú všetky konkrétne zmeny.

Autor: SRo, Vladimír Cvik
Zdroj: Slovenský rozhlas 9.3.2011 – Pozor Zákruta
Doporučte článok:   Viac