Poistenie domácností a poistenie nehnuteľností

12. 4. 2011 | urminsky@porovnej24.cz | 1208 zobrazení

Poistenie domácností a poistenie nehnuteľností

Alternatívny názov: Domácnosť aj nehnuteľnosť sa dajú poistiť výhodne

Popis: Poistenie domácnosti a poistenie nehnuteľnosti sú dve rôzne poistenia. Aké výhody a krytie každé z nich ponúka a ďalšie praktické informácie pre poistenie domácnosti a poistenie nehnuteľnosti.

Vladimír Cvik, riaditeľ portálu netfinancie.sk,  hovorí v relácii Teleráno o rozdiele medzi poistením domácnosti a poistením nehnuteľnosti.

My sa budeme teraz rozprávať o tom, ako si môžeme chrániť vlastný majetok a ako môžeme predísť tomu, aby sme zostali v podstate na holičkách, lebo to tak je, ak nemáme poistené domácnosť a dom. Je medzi tým nejaký rozdiel, mať poistenú domácnosť a nehnuteľnosť?

Vladimír CvikNehnuteľnosť je skelet. To je budova, je to rodinný dom alebo víkendový dom alebo je to bytová jednotka, čiže byt v nejakom panelovom dome. Medzi poistením domácnosti a nehnuteľností je ten rozdiel, že domácnosť je vlastne súbor zariadení a tých vecí, ktoré v domácnosti máme, ktoré uspokojujú nejaké naše potreby. Tá nehnuteľnosť je vlastne ten byt a rodinný dom ako taký.

Pokiaľ ide o takúto živelnú pohromu, ktorá sa deje aj teraz na Slovensku, ideálne je, aby to bolo poistené aj aj, však?

Vladimír CvikSamozrejme, dá sa poistiť nehnuteľnosť osobitne a domácnosť osobitne, ale takmer každá poisťovňa ponúka aj komplexné riešenie, to znamená súbežné poistenie nehnuteľností aj domácností.

Ja mam otázku, ktorá je modelová situácia. Dom už som pochopil, nehnuteľnosť som pochopil, v dome mám garáž a v garáži mám auto a zatopilo mi auto, aké poistenie tam využijem?

Vladimír CvikAuto nepatrí do súboru zariadení domácností. Auto je samostatný poistný objekt, to znamená, ak nemám havarijné poistenie a v garáži mi zatopí auto alebo mi ho zatopí aj na ulici, ak nemám havarijné poistenie, mám smolu. To znamená, riešenie na záplavu a povodne a s tým súvisiace poruchy alebo zničenie motorového vozidla, je havarijné poistenie.

Čiže takto to rozdelíme, máme poistený dom, čiže skelet, volajme to stavba napr. alebo budova, potom tam je všetko to, čo je v tej nehnuteľnosti, čo máme v domácnosti.

Vladimír Cviknábytok, elektronika, spotrebiče, veci, oblečenie,…

A pokiaľ ide o to, ak máme ustajnené auto v garáži, ktorá je zatopená, tak v tom momente je to úplne iné poistenie, aj na to treba myslieť.

Vladimír CvikV tom prípade je to havarijné poistenie.

Dobre, takže sme si zhrnuli tieto užitočné informácie.

Vladimír Cvik je odborník, ktorý nám dnes v Teleráne radí, ako to je s poistením v rámci toho, čo sa deje na Slovensku, pretože počasie vládne a veľmi nepríjemne. My sme sa rozprávali v prvom vstupe a mohli by sme si to zhrnúť, že je iné poistiť dom, je iné poistiť to, čo je v ňom, to znamená vo výbave.

Vladimír CvikA najlepšie všetko, aj nehnuteľnosť aj domácnosť.

To znamená, treba kombinovať dve poistky a pokiaľ ide o auto v garáži, tak tam takisto neplatí poistenie na domácnosť?

Vladimír CvikAuto nie je domácnosť, auto nie je súbor vecí a zariadení domácností. Auto je samostatný objekt, ktorý treba poistiť havarijným poistením.

Pokiaľ ide o tie škody, ktoré sú, ako to je dobré nakombinovať, aby to bolo komplexné, aby sme proste jednoducho ak sa už poistíme, aby platilo všetko, aby sme sa o to nestarali?

Vladimír CvikTak človek si môže vybrať základné krytie istých poistných rizík živelných udalostí, ale odporúčame práve s ohľadom na to, čo sa deje teraz na Slovensku, aby si ľudia vyberali nehnuteľnosť a domácnosť na komplexné krytie, to znamená aj proti víchrici, aj proti krupobitiu, aj proti ťarche snehu alebo námrazy. Aj proti požiaru, výbuchu, povodniam a záplavám.

Mňa ešte zaujíma, často sa deje aj to teraz v rámci toho počasia, že padajú stromy, je to veľmi nepríjemné aj čo sa týka majetku, trebárs dom a auto, aký je to rozdiel? Stále platí tá istá poistka, o ktorej sa rozprávame?

Vladimír CvikÁno, je to poistenie nehnuteľností. Ak má človek poistený pád stožiara alebo stromu a tento strom sa zvalí  na nehnuteľnosť, na rodinný dom trebárs, tak samozrejme takýto človek je krytý. To znamená, poisťovňa mu uhradí poistné plnenie až do výšky poistných súm, ktoré má stanové vo svojej poistnej zmluve.

Autor:
Zdroj: TV Markíza – Teleráno 18.5.2010
Doporučte článok:   Viac