Povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel

12. 4. 2011 | urminsky@porovnej24.cz | 2407 zobrazení

Povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel

Alternatívny názov: PZP a havarijné poistenie

Popis: Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie – všetky dôležité informácie. Aký je rozdiel medzi PZP a havarijným poistením, čo všetko poistenie kryje, aké sú možnosti uzatvorenia a aj iné zodpovedané divácke otázky.

V relácii Focus riaditeľ portálu netfinancie.skVladimír Cvik, rozpráva spolu s ďalšími hosťami relácie o PZP motorových vozidiel a odpovedá na otázky divákov.

Vitajte pri Focuse z Banskej Bystrice. Dnes budeme hovoriť o povinnom zmluvnom a havarijnom  poistení motorových vozidiel. Tu sú naše dnešné témy:

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla má povinnosť uzatvoriť každý držiteľ motorového vozidla. Havarijné poistenie je poistenie, pri ktorom si majiteľ vozidla dojednáva poistnú zmluvu k zabezpečeniu náhrady škody vzniknutej pri niekoľkých rizikách spojených so svojím autom. Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie sa dá objednať aj online cez internet.

Povinné zmluvné poistenie vozidla by mal mať zo zákona uzatvorené každý majiteľ motorového vozidla. Štatistiky však hovoria, že až 130 tisíc vozidiel je nepoistených. Pri tom zákonné poistenie nás chráni, ak niekomu našou vinnou spôsobíme škodu. Viac sa dozviete v našej reportáži.

Zlé sa stane veľmi rýchlo. Na cestách sa vodič neustále stretáva s nebezpečnými situáciami. Dopravné nehody sú na každodennom poriadku. Pri niektorých hasnú ľudské životy, v lepšom prípade si to odnesú len pokrčené plechy nášho auta.

Hovorkyňa KR PZ Banská Bystrica: V prípade zrážky vozidiel by mal mať vodič pri sebe osvedčenie o evidencii vozidla, vodičský preukaz, teda aby bolo zrejmé, že je držiteľom vodičského oprávnenia a je oprávnený jazdiť. Ďalej osobné doklady, ako je občiansky preukaz, takisto zákonnú poistku a je dôležité teda, aby sa účastníci tej zrážky, tej škodovej udalosti na mieste dohodli o zavinení nehody. Dôležité je taktiež, aby si odpísali pravdivé osobné údaje. Mali by si poznačiť evidenčné číslo vozidla ako aj číslo karosérie.

Pokiaľ sa stane nehoda so škodou viac ako 4 000 EUR, musíte zavolať políciu. Taktiež, ak je niekto zranený alebo vodič je pod vplyvom alkoholu. Ak si políciu nezavoláte, je potrebné si celú nehodu nafotiť, aby bolo jasné, kto je vinník. V každom prípade, napíšte hlásenie o poistnej udalosti, aby ste predišli problémom pri riešení poistného plnenia.

Manažérka pre kľúčových zákazníkov, AXA: V prípade, že vznikne poistná udalosť na území Slovenskej republiky, je povinný vinník ju nahlásiť do 15 dní a v prípade, že dôjde ku škode v zahraničí, tak takúto škodu je povinný oznámiť vinník do 30 dní. Je možné nahlasovať škody vo väčšine poisťovní už aj telefonicky. Takéto nahlásenie je rovnako platné, má váhu ako písomné.

Oveľa nepríjemnejšie je, keď natrafíte na nezodpovedného vodiča. Zaviní nehodu a navyše nemá poistené vozidlo.

V prípade, že udalosť šetrila polícia, je to jednoduchšie. V takomto prípade my celú, resp. poisťovňa celú udalosť uzavrie. Poškodeného odškodní a škodu si nárokuje na svojho klienta. Ak udalosť nešetrila polícia, potom to môže zájsť až tak ďaleko, že si to musí vinník s poškodeným vybaviť v rámci občiansko-právneho konania.

Zo zákonnej poistky hradí poisťovňa inej osobe ujmu na zdraví, majetku, náklady pri vymáhaní škody alebo ušlý zisk. Pokiaľ vás poškodí neznáme vozidlo, nemáte nárok na plnenie poistnej udalosti.

Téma je známa, dotýka sa mnohých z nás. Autom jazdíme denne takmer všetci, preto sa na povinné zmluvné poistenie pozrieme bližšie. Viac nám porozpráva výkonný riaditeľ portálu netfinancie.skp. Vladimír Cvik a spolu s ním aj Marek Čóka, marketingový riaditeľ portálu rychlepoistenie.sk. Páni, hovoríme teda o PZP povedzme teda na úvod, kde a ako ho môžeme uzatvoriť.

V. Cvik: Môžeme ho uzatvoriť v pobočkách jednotlivých poisťovní alebo si môžeme uzatvoriť prostredníctvom sprostredkovateľa alebo makléra, alebo si ho môžeme uzatvoriť online prostredníctvom internetových stránok, ktoré sa špecializujú na porovnávanie cien a podmienok PZP.

Sú tam možno nejaké rozdiely?

M. Čóka: Ten najhlavnejší rozdiel je v tom, či si poistenie dojednáte priamo v poisťovni alebo sa obrátite na služby nejakého špecializovaného poradcu, ktorý vám vie porovnať produkty, ktoré ponúkajú viaceré poisťovní. Vie zohľadniť rozdiely v tých poisťovniach, vie vás upozorniť na cenové rozdiely alebo či si toto sami dokážete urobiť online  prostredníctvom internetovej stránky.

Čo by ste odporúčali vy?

V. Cvik: Na internetových stránkach dnes nájdete poistné podmienky, sadzobníky, ceny a ostatné náležitosti všetkých poisťovní. To znamená, človek zbehlý v internete si vie všetky podstatné náležitosti o poistnej zmluve a o jej podmienkach, o likvidácii, o limitoch poistného plnenia zistiť. Samozrejme takisto je možné využiť aj rôzne telefonické linky, call centrá, či už maklérskych firiem, internetových stránok alebo jednotlivých poisťovní. Pýtali ste sa, či sú rozdiely. Samozrejme medzi jednotlivými poisťovňami sú zásadné rozdiely napr. v cene. Pretože všetko to ostatné je determinované Zákonom o povinnom zmluvnom poistení.

K tým cenám sa ešte dostaneme, ale máme diváka na linke, ktorý sa k nám dotelefonoval. Pekný deň z Banskej Bystrice, nech sa páči, pýtajte sa.

Divák: Dobrý deň. Tu je divák zo Svidníka. Ja by som sa chcel opýtať na také tri veci. Prvá by bola, ako ja mám donútiť toho vinníka, keď ste v úvode spomenuli, aby on si splnil svoju povinnosť nahlásiť túto škodu, poistnú udalosť, ktorú spôsobil. Môj názor je, že ja osobne, ja ten poškodený, ja platič PZP, ja si chcem, aby to malo rýchly priebeh a ten dotyčný sa to snaží oddiaľovať, po prípade zrušiť to. To by bola prvá otázka. Druhá otázka je podvod voči poisťovni, počujem všade, že poisťovne sa bránia proti podvodníkom. Súhlasím, jasné, je to normálne a tak to má byť, ale je tu aj druhá vec. Keď je podvod voči poistencovi alebo inému, keď poisťovňa si neplní svoje povinnosti voči mne ako poistníkovi poistenému, ktorý platí poistné. Tretiu otázku som už zabudol. Ďakujem vám, budem počúvať.

Tak páni, poďme pekne po poriadku. Ako donútiť vinníka, aby nahlásil poistnú udalosť?

V. Cvik: Predpokladáme, že pán mal škodovú udalosť alebo dopravnú nehodu, pri ktorej je zrejmý a jasný vinník. V prípade, že na mieste nehody podpísali záznam o dopravnej nehode, a na ktorom sa vinník k tej  škodovej udalosti a k tomu, že spôsobil dopravnú nehodu, priznal, tak je to potom veľmi jednoduché. Nemusí ani nahlasovať tento vinník, ak nemá záujem a chuť, stačí, aby nahlásil túto poistnú udalosť priamo poškodený, pretože už má na zázname o dopravnej nehode podpis tohto vinníka. V prípade, že tak neurobili a vinník je známy a známe je aj motorové vozidlo, ktoré spôsobilo poškodenému túto škodu, môže sa obrátiť na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, ktorá zabezpečí šetrenie tejto udalosti. V prípade, že vinník naozaj alebo vina sa naozaj potvrdí, tak podnikne súdne kroky, aby bolo plnenie voči tomuto poškodenému.

Pán Čóka chce doplniť.

M. Čóka: Ak vinník na mieste nehody nie je ochotný nejakým spôsobom podpísať vyhlásenie o tom, že vlastne zapríčinil túto dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť, tak jednoznačne sa  vtedy odporúča volať políciu, ktorá je oprávnená došetriť a stanoviť vinníka.

Určite sa dostaneme aj k druhej otázke nášho vinníka, ktorý nám telefonoval. Teraz ale dáme prednosť divákovi, ktorý je v tejto chvíli na linke. Príjemný deň z Banskej Bystrice, pýtajte sa.

Divák: Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, zákonné poistenie sa dáva na jeden rok. Ak sa nevypovie náhodou tá zmluva, dokedy môže poisťovňa pýtať, akože to zákonné poistenie zaplatiť.

M. Čóka: Ak sa zmluva vlastne  nevypovie v zmysle Občianskeho zákonníka, kedy poistník v prípade, ak chce zmeniť poisťovňu, ak je zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, je povinný oznámiť poisťovni túto svoju vôľu najneskôr do 6 týždňov pred výročným dňom poistenia. Čiže pred tým dňom, kedy vlastne poistenie buď uzatvoril alebo kedy má počiatok poistný rok. Tento dátum si vie jednoducho zistiť, skontrolovať na tzv. Bielej karte, na potvrdení o poistení a vlastne k tomuto dátumu môže odpočítať tú lehotu 6 týždňov, kedy vlastne poisťovňa musí mať k dispozícii výpoveď klienta.

Poďme k tej druhej otázke nášho diváka, ktorý sa dotelefonoval ako prvý. Podvod voči poisťovni, skúsme to rozdeliť. Predsa len, ako to je v súčasnosti? Boli obľúbené poistné podvody, aká je situácia teraz? Zmenilo sa to?

V. Cvik: Neporozumel som celkom otázke vášho diváka.

Môžeme to rozdeliť tak – poistné podvody, to bude jedna vec. Sú ešte aktuálne? Sú obľúbené medzi podvodníkmi?

M. Čóka: Sú, boli a budú.

A čo sa týka toho podvodu voči poistenému, teda voči divákovi. V akých prípadoch sa môže stať, že sa nenaplní tá poistná udalosť. Aké sú také najčastejšie chyby?

V. Cvik: Nevieme, čo malo znamenať alebo čo divák myslel tým, že sa cíti byť poškodený alebo podvedený poisťovňou. V zásade držitelia motorových vozidiel, vodiči sa môžu cítiť byť poškodení vtedy, ak im napr. poisťovňa včas neoznámi, aké bude ich poistné na ďalšie poistné obdobie, teda na ďalší rok. Alebo sa môžu cítiť byť poškodení tým, že poisťovňa, v ktorej má poistenie zodpovednosti škodca, ktorý im spôsobil nehodu, plní menej ako si on predstavoval. To sú také dva najčastejšie dôvody nespokojnosti klientov pri povinnom zmluvnom poistení. A čo sa týka toho, tých poistných podvodov, ja mám za to, že poistné podvody sa diali v minulosti viac ako sa dejú dnes. Existuje centrálny register, Slovenská kancelária poisťovateľov, a tie poistné podvody sú len pri likvidácii škodových udalostí.

Dobre, ďakujem veľmi pekne. Na linke máme ďalšieho diváka. Nech sa páči, pýtajte sa. Počujeme sa?

Divák: Áno, počujeme sa. Dobrý deň prajem. No viete čo, ja by som mal jednu otázku. Ja som zaplatil v januári na celý rok poistku a 15. januára som predal auto. Chcem sa pánov spýtať, koľko dní mi poisťovňa môže zadržiavať moje peniaze, aby mi vrátila tie čiastky späť? Ináč to poviem, 145 EUR, to je dosť.

V. Cvik: Ak ste predali motorové vozidlo, tak ste samozrejme povinný oznámiť poisťovni tento akt.

Divák: To je v poriadku. To som odovzdal.

V. Cvik: Jasné. Výpoveďou a s priložením kópie technického preukazu?

Divák: Áno.

V. Cvik: Výborne.

Divák: Áno, aj technický preukaz, len mi zadržiavajú  6 mesiacov peniaze. Zo zákona koľko mi môže zadržiavať alebo do akého termínu to vyplatí?

V. Cvik: To nedefinuje ani Zákon o povinnom zmluvnom poistení ani Občiansky zákonník, ani poistné podmienky jednotlivých poisťovní. To znamená, ja vám odporúčam, aby ste sa obrátili na poisťovňu s nejakou urgenciou, aby vyplatili tzv. nespotrebované poistné. To znamená poistné, na ktoré poisťovňa už nárok nemá.

Tie ceny poistného sú rôzne. Od čoho sa vlastne odvíjajú tie ceny?

M. Čóka: V prvom rade, každá poisťovňa má iné segmentačné kritériá, má inú sadzbotvorbu. Ráta s iným rizikom a vlastne celkovo stanovuje iné sadzobníky. Dôležité je, nájsť si tú poisťovňu, pre ktorú je klient zaujímavý segment, lebo poisťovne klientov, ktorých chcú, vedia zvýhodniť výhodnou sadzbou. V tom prípade je naozaj najjednoduchšie a najefektívnejšie porovnať si ceny jednotlivých poisťovní a zvoliť si tú najlacnejšiu.

Pozerám, že už nám prichádzajú mailové otázky, ale prednosť dostáva divák, ktorý je na telefónnej linke. Príjemný podvečer. Počujeme sa?

Divák: Dobrý deň z Martina. Chcem  sa vás opýtať, keď vodič nabúra lesnú zver, spôsobí mu škodu, lesná zver ujde, zavoláte policajtov. Policajt to nemôže spísať, lebo nie je tam lesná zver. Škoda vznikla. Kto ju uhradí?

Ďakujeme za otázku.

V. Cvik: To už je záležitosť plnenia z havarijného poistenia. Zákonné poistenie alebo poistenie zodpovednosti za škody spôsobené premávkou motorového vozidla takéto škody nekryjú. Takže ak váš divák nemal havarijné poistenie, obávam sa, že tú škodu bude znášať sám v plnej miere.

Dobre, povedzme, sme predsa len relácia o peniazoch, o šetrení. Dá sa aj ušetriť na poistnom? Ak áno, ako?

M. Čóka: Myslím, že výrazne a už som to povedal, hlavne porovnaním tých ponúk poisťovní a zvolením tej najvýhodnejšej, ktorá nám ponúka najlacnejšie poistenie.

V. Cvik: Povinné zmluvné poistenie je produkt ako každý iný alebo tovar ako každý iný. Každá poisťovňa má vlastnú obchodnú politiku. Má vlastné segmentačné kritériá, oceňuje istých klientov, druhá ich neoceňuje a v zásade je dobre porovnanie najmä preto, že každá poisťovňa môže odvíjať ceny a sadzby poistného od úplné iného parametra motorového vozidla. Kým jedni od kubatúry motorového vozidla, tak iní vsádzajú na kilowatty, čiže výkon motora, dokonca už aj najväčšia prípustná celková hmotnosť ako parameter zohráva rolu pri stanovení konečnej ceny.

Takže porovnanie určite môže ušetriť peniaze. Nechcem vás prerušiť, ale máme diváka na linke, tak dáme prednosť divákovi. Potom môžeme doplniť. Nech sa páči, pýtajte sa. Dobrý deň. Počujeme sa? Áno, výborne, počujeme sa. Nech sa páči, položte vašu otázku.

Divák: Ja by som sa chcel spýtať, že na jednostopové motorové vozidlo, moped, či treba mať zákonnú poistku. Ak áno, tak prečo nie je nejaká sezónna poistka, keď využívame to iba určitý čas. Ďakujem.

Ďakujeme pekne za otázku.

V. Cvik: Samozrejme, moped je motorové vozidlo, ktoré jazdí na pozemných komunikáciách V zmysle Zákona o povinnom zmluvnom poistení musí mať povinné zmluvné poistenie. Divák sa pýta prečo nemôže na sezónu napr. od mája do októbra, kedy sa jazdí. Toto je častá otázka všetkých motocyklistov a motorkárov. Jednoducho v minulosti to bolo, že sa poisťovali takéto motorové vozidlá aj na dobu určitú. To znamená napr. na obdobie jedného polroka. V súčasnosti poisťovne od tohto trendu upúšťajú. Je to možné už len v niektorých poisťovniach a to za určitých podmienok. Takže je dobré, aby sa divák obrátil na niektorú zo špecializovaných firiem, maklérov alebo internetových portálov, kde mu vysvetlia, v ktorých poisťovniach je takéto poistenie na dobu určitú ešte možné.

Dajme teraz priestor divákom, ktorí nám napísali e-mail:

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ak mi počas neskorých nočných hodín nejaký vandal poškodil čelné sklo, mám nárok z PZP na úhradu tejto škody? Ďakuje divák Miro.

M. Čóka: Jednoznačne nie. Bohužiaľ, povinné zmluvné poistenie nemá za predmet poistenia vozidlo, ale zodpovednosť za škodu, ktorú môžem tým motorovým vozidlom spôsobiť. Tam si často vlastne ľudia mýlia. Ale keby mal havarijné poistenie, samozrejme. Tam vlastne už je poistené samotné vozidlo, takže tam by sa to riešilo z havarijného poistenia.

Ďalšia otázka:

Vážená redakcia, chcem sa opýtať, či sa poistka platená na splátky predraží všade rovnako alebo je to v závislosti od spoločností. Aké je celkové navýšenie? Aká je skúsenosť, prax?

M. Čóka: Myslím, že v súčasnom stave trhu to navýšenie nie je nejaké markantné. Myslím si, že vo väčšine poisťovní nie sú ročné platby poistného zvýhodnené. V súčasnej dobe.

Páni, tých otázok mám ešte niekoľko, ale žiaľ prvú časť relácie už pomaly budeme musieť ukončiť. Veľmi  krátko, ale máme tu  zaujímavé materiály, ktoré ste priniesli so sebou .do štúdia. Povedzme, o čo ide, na čo nám slúžia.

V. Cvik: Priniesli sme to preto, aby si diváci, motoristi uvedomili, že takéto tlačivo mnohokrát predíde rôznym problémom, dokazovaniu viny alebo nenahláseniu škodovej udalosti do poisťovne napr. vinníkom. Väčšina motoristov, predpokladáme, nenosí záznamy o dopravnej nehode od jednotlivých poisťovní vo svojom aute. Pritom je to veľmi jednoduché, každá poisťovňa dáva pri uzatvorení PZP motoristovi takéto tlačivo. Ak ho aj nemá, je potrebné vždy zapísať tie základné udalosti o priebehu nehody, o obidvoch vodičoch na nejaký čistý papier, samozrejme s podpisom oboch účastníkov nehody. Tak sa predíde tomu dokazovaniu, kto bol alebo nebol vinník a poškodený.

Páni, ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie. Pán Cvik, s vami sa nelúčim definitívne, pretože vy, milí diváci máte možnosť aj naďalej sa pýtať na telefónnom čísle 0918 381 297 akékoľvek otázky týkajúce sa tejto témy môžete klásť. Odpovedať vám bude pán Cvik no a v závere relácie s k vašim otázkam ešte vrátime.

V živote zažije človek veľa nepríjemností. Občas je to aj havária. No a ak sa tá autonehoda stane v zahraničí, môže to byť veľmi komplikované. Oplatí sa mať havarijné poistenie? Poradí nasledujúca reportáž:

Pán Roman sa nedávno vracal zo športového sústredenia v Čiernej Hore. Pri opatrnej jazde na klzkej vozovke však dostal šmyk a narazil do skaly. Viezol ďalších šesť spolucestujúcich. Prvé, čo spravil, kontaktoval známeho.

P. Roman: Som zavolal domov bratancovi, ktorý má odťahovú službu, neskôr som sa dozvedel, že služobné auto má havarijné poistenie v istej poisťovni. Mal som zavolať asistenčnú službu, prípadne tú poisťovňu, ktorá by potom riešila následne celú udalosť. Ja som riešil udalosť podľa najlepšieho vedomia, ako som vedel. Auto prišlo po mňa na ďalší deň. Kdež to, keby som volal možno tú asistenčnú službu, kým by sa rozhýbali, kým by našli nejakú odťahovku, kým by sa dohodli, tak by som v mieste činu možno musel čakať deň –dva, neviem.

Keď sa vám stane nehoda, je dôležité, aby ste si uvedomili, či máte len povinné zmluvné alebo aj havarijné poistenie. Musíte vedieť, číslo asistenčnej služby vašej poisťovne.

Regionálna riaditeľka Allianz – SP, A. Koščová: V prípade nehody je dobré, ak ten klient príde tú nehodu nahlásiť. Môže nahlásiť rôznymi spôsobmi, buď priamo telefonicky, online cez internet alebo na pobočky alebo najlepšie ísť priamo do zmluvného servisu, kde je možnosť priamo aj  obhliadnuť auto a v podstate klientovi rovno môžu auto opravovať.

Povinné zmluvné poistenie musí mať každý majiteľ vozidla. Havarijné poistenie je dobrovoľné. Jeho cena je vyššia, ale prináša množstvo výhod. Poisťovňa vám preplatí škodu, aj keď ste ju zavinili vy. Aj vtedy, keď vaše auto poškodia na parkovisku a vinník je častokrát neznámy. Pri oprave vám poisťovňa vyplatí sumu za nové diely, zatiaľ čo pri PZP si započíta amortizáciu.

Regionálna riaditeľka Allianz – SP, A. Koščová: Havarijné poistenie si klient vie uzatvoriť na haváriu, živel, odcudzenie a vie si vybrať buď v rámci Slovenskej republiky alebo aj v rámci Európy krytie.

Existujú rôzne varianty pripoistení. U starších áut odborníci odporúčajú poistiť si vozidlo voči prírodným živlom a stretu so zvieraťom. Taktiež si môžete pripoistiť nadštandardnú výbavu vo vozidle, batožinu, ale aj spolucestujúcich.

V druhej časti dnešnej relácie sa zameriame na havarijné poistenie. Viac nám o tomto produkte porozpráva Jozef Belko, ktorý je produktovým riaditeľom portálu rýchlepoistenie.sk a spolu s ním v štúdiu vítam aj pána Dušana Bielika, vedúceho likvidácie zo spoločnosti Allianz – SP. Páni vitajte. Samozrejme, milí diváci, aj do tejto časti sa môžete zapojiť svojimi otázkami na telefónnych číslach, ktoré vidíte na vašich obrazovkách, prípadne mailom focus@stv.sk.

Teraz je našou témou havarijné poistenie, ktoré je dobrovoľné. Povedzme si, pre koho je výhodné takéto poistenie?

D. Bielik: Havarijné poistenie, je výhodné pre všetkých klientov, nakoľko ako bolo povedané v tej upútavke, je to poistenie škody na motorovom vozidle, ktorú si spôsobí sám sebe. Čiže z tohto titulu ako havarijné poistenie je výhodné pre každého klienta.

Kto by ho mal určite uzatvoriť?

J. Belko:  Predovšetkým je asi dobré si uzavrieť havarijné poistenie pre nové vozidlá. Tam tá strata je asi najväčšia. Keď mi ho ukradnú alebo keby sa stal nejaký vandalizmus alebo niečo podobné, tam jednoducho tie straty sú najväčšie.

Už ste tak načrtli vandalizmus alebo nejaká strata toho motorového vozidla. Predsa len, na čo všetko sa vzťahuje havarijné poistenie?

D. Bielik: Havarijné poistenie je to základné poistenie v prípade nehody, v prípade havárie a potom sú rôzne doplnkové poistenia, ako takisto bolo spomenuté. Jednak doplnkové poistenie proti odcudzeniu, krádež, vandalizmus, pripoistenie sedadiel, teda účastníkov toho motorového vozidla.

V prípade poistného plnenia musíme rátať aj s nejakou spoluúčasťou?

J. Belko:  Existuje na trhu aj havarijné poistenie bez spoluúčasti. Je to skôr výnimka. Samozrejme ten klient poisťovne musí pociťovať tú potrebu mať to bez spoluúčasti. Je to vždycky ale drahšie. Ten štandard je 5 % 165 EUR. Dá sa dojednať menšia spoluúčasť, dá sa dojednať väčšia spoluúčasť. Záleží vždycky na tom, aký typ vozidla mám. To znamená, musím počítať s tým, že na drahšie vozidlá sú drahšie náhradné diely a keď chcem mať lacnejšie poistenie musím si to dojednať s vyššou spoluúčasťou.

D. Bielik: Výška spoluúčastí je takisto podmienená aj cenou za motorové vozidlo. Čím je ta výška spoluúčastí vyššia, je poistné nižšie. Keď je výška spoluúčasti nižšia, napr. 5 % 66,39 EUR, bývalých 2 000 SK, tak to poistné môže byť o niečo vyššie.

Ďakujem veľmi pekne. Máme diváka na telefónnej linke, nech sa páči, pýtajte sa.

Divák: Chcel by som sa opýtať, prečo poisťovne napr. nevyplatia sumu, keď ja napr. mám poistené vozidlo, mám napr. poistené vozidlo 4 roky a mal som teraz haváriu a ten, ktorý mi obhliadal vozidlo z poisťovne, mi povedal, že je vozidlo totálna škoda, pretože škoda na vozidle presahuje časovú hodnotu vozidla.

D. Bielik: Čo sa týka totálnej škody, je to zase dané tými poistnými podmienkami poisťovne. Väčšinou to býva tak, že pokiaľ náklad na opravu presiahne 70 % všeobecnej hodnoty motorového vozidla, likviduje sa to tou formou totálnej škody s odpočtom použiteľných zvyškov.

Povedzme, aké sú ceny pre to havarijné poistenie. Možno v porovnaní s minulým rokom, išlo to hore alebo to naopak kleslo?

J. Belko:  Viete čo, to je veľmi individuálne rozprávať, či to išlo hore alebo dole. Skôr by som povedal, že v tomto segmente toho poistenia tie ceny sú nejaké stabilné. Je vlastne doba krízy a poisťovne pociťovali tlak zo strany klientov, čo sa týka poistných podvodov. Ale nijak ešte momentálne nezohľadnili to v cenách. To znamená, dokáže sa poistiť aj za veľmi slušné ceny aj v dnešnej dobe.

D. Bielik: Samozrejme je to individuálne od každej poisťovne, ktorá pristupuje k tým svojim klientom a výška poistného za havarijné poistenie sa odvíja od tých jednotlivých poisťovní.

Ďakujeme pekne. Do nášho banskobystrického štúdia sa dotelefonoval ďalší divák. Príjemný deň komu a kam?

Divák: Dobrý deň. Tu Stano zo Serede. Mal by som otázočku. Už to bolo spomínané, pri povinnom poistení je výpovedná lehota 6 týždňov. Chcel by som sa spýtať, či to platí aj pre havarijné poistenie.

Ďakujeme pekne za otázku.

J. Belko:  Samozrejme, aj toto havarijné poistenie sa riadi Občianskym zákonníkom a tiež je tam 6 týždňová výpovedná lehota. Ibaže by si klient dojednal nejakú inú alebo vlastne poisťovňa mu ponúkla nejakú inú lehotu na výpoveď. Býva to väčšinou ojedinele.

Páni, aké autá alebo vozidlá môžeme vôbec poistiť?

D. Bielik: Poistiť sa môžu všetky druhy motorových vozidiel, ktoré majú platné technické osvedčenie a sú spôsobilé na cestnú premávku. Nezáleží na veku vozidla. Ako bolo spomenuté, ideálne je poistiť si nové motorové vozidlo, kde vlastne je predpoklad aj čo sa týka vyplatenia poistného plnenia, že by malo byť vyššie.

A aké je poistné krytie? Skúsme vysvetliť tento pojem. Čo to vlastne je poistné krytie?

J. Belko:  Je to vlastne suma, ktorú vlastne klient vynaloží na to, aby auto dal do pôvodného stavu. To znamená, aby bolo schopné jazdiť. Aby proste.

D. Bielik: Uviesť ho do pôvodného stavu, v akom bolo pred tou škodovou udalosťou.

Ďakujem veľmi pekne. Dáme priestor ďalšiemu divákovi, ktorý sa k nám dotelefonoval. Nech sa páči, pýtajte sa.

Divák: Dobrý deň. Ja by som mal na pánov v štúdiu takú otázku. Kúpil som si teraz také auto, ktoré je na Slovensku dosť zriedkavé. Myslím si, že je asi len jediný kus a rozmýšľam, že by som si uzatvoril havarijné poistenie. Zaujímalo by ma, v prípade havárie, podľa čoho sa vypočíta tá cena toho automobilu, keď príde k totálnej škode.

Ani sa nebudem pýtať teda, na čom jazdíte, aby sme nerobili reklamu. Teda blahoželám k tomu, že máte také auto. Odpovedzme len na otázku.

J. Belko:  Je veľmi ťažké poistiť motorové vozidlo, ktoré je jedno na Slovensku z dôvodu toho, že vlastne tá poisťovňa musí vypočítavať nejakú mieru rizika. A veľmi ťažko je vypočítať mieru rizika odcudzenia alebo povedzme cenu náhradných dielov pri takomto druhu vozidla. Takže jedine na výnimku a na nejaký taký dotaz.

D. Bielik: Samozrejme, poistiť sa to dá. Ako sme uviedli, poistiť sa dá každé motorové vozidlo. Je len potom podstatné, aby sme sa dopracovali k tým nadobúdacím dokladom a východiskovej cene, z ktorej sa bude vychádzať vlastne pri ďalšom spôsobe likvidácie.

Takže odporúčate prísť do nejakej poisťovne a dohodnúť sa?

D. Bielik: Prísť, dohodnúť sa a na základe tých požiadaviek, ktoré klient bude mať, vie poisťovňa prispôsobiť alebo napasovať tú poistnú zmluvu adekvátnu, aby bol klient spokojný.

Už sme plní očakávania, ako bude znieť ďalšia otázka diváka, ktorý sa k nám dotelefonoval. Nech sa páči, pýtajte sa.

Divák: Dobré popoludnie prajem. Ja by som sa chcel spýtať, ako sa rieši situácia, keď spôsobím nehodu a bol som pod vplyvom alkoholu a vlastne bol mi odobratý vodičský preukaz. Ako je to potom likvidované? Je tam nejaké zrazenie z povinného toho vyplácania tej čiastky alebo ako to potom riešime ďalej? Ďakujem.

J. Belko:  Myslím si, že v poistných podmienkach sa dočíta klient, že zrejme nebude mať nárok na poistné plnenie, keďže porušil viacero zákonov, nielen Zákon o cestnej premávke.

D. Bielik: Čo sa týka zase  tohto alkoholu za volantom počas prevádzky motorového vozidla alebo počas jazdy, je to zase dané tými poistnými podmienkami a vždycky sú tam v niektorej časti v tej poistnej zmluve alebo v poistných podmienkach výluky z poistenia, kde je presne uvedené, za akých podmienok bude poisťovňa postupovať.

Opäť máme ďalšieho diváka na telefónnej linke, pýtajte sa.

Divák: Dobrý deň prajem, divák z Modry volá. Ja som sa chcel opýtať, či sa dá havarijné poistenie, či sa dá spraviť na zmluvu nejakého obdobia, na 14 dní, 15 dní. Ďakujem.

Ďakujeme za otázku. Je taká možnosť?

J. Belko:  Myslím si, že taká možnosť je vždy, ale zase je to na výnimku, zasa je to niečo neštandardné.

D. Bielik: Nemáme také skúsenosti, že by bolo motorové vozidlo poistené na takýto krátky čas. Ako zatiaľ som sa čo sa týka likvidácie s tým nestretol.

Opäť ďalší divák na telefónnej linke. Nech sa páči, pýtajte sa, príjemný deň.

Divák: Dobrý deň prajem. Prosím vás pekne, chcel by som sa spýtať na havarijné poistenie. Pri havarijnej poistke sa hradí z havarijnej poistky aj napr. čelné sklo rozbité, pri spoluúčasti samozrejme. A teraz ide o túto vec. Na čelnom prednom skle je tzv. etiketa alebo sú tie dva lístky, ktoré dokazujú emisnú a technickú kontrolu vozidla, ktoré sú súčasťou toho predného skla. Poisťovňa, neidem hovoriť ktorá, nechce uhradiť tieto dve etikety, ktoré stoja 16 EUR. To je tzv. povinná administratívna STK a EK prehliadka, ktorú si musíte vykonať kvôli tomu, že keď rozbijete sklo, tak tie staré kontrolné nálepky sa z toho nedajú skladať dole, aby ste si ich dali na nové sklo, ale ich musíte zahodiť, takže musíte si vybaviť novú. A toto mi nechce poisťovňa preplatiť. Je to možné? Alebo proste je to možné preplatiť? Alebo nie je to možné preplatiť?

Ďakujeme za otázku.

D. Bielik: Zase čo sa týka preplatenia týchto vecí, je to na tom individuálnom prístupe tej poisťovne, ktorá je. Niektorí opravcovia čelných skiel vedia to kvázi vymeniť s tým, že tú pôvodnú vedia dať možno aj naspäť. Nedá sa jednoznačne povedať, že či je na to nárok alebo nie.

Dáme priestor ďalšiemu divákovi, ktorý sa k nám dotelefonoval. Nech sa páči, pýtajte sa.

Divák: Dobrý deň prajem. Jedna otázočka na pánov. Vznikla poistná udalosť, nie mojou vinou. Samozrejme, škoda odhadovaná nepresahovala sumu 3 300 EUR, ale sumu, ktorú mi vyčíslil môj servis, presiahla túto sumu. Ja som nebol vinníkom. Akým spôsobom by som si mohol ja nejakým spôsobom vysúdiť alebo od vinníka zvyšnú sumu, ktorú mi poisťovňa nepreplatila? Ďakujem.

Rozumieme vašej otázke. Ďakujeme veľmi pekne.

D. Bielik: Čo sa týka celkom som neporozumel, že tá suma 3 300 EUR, čím to bolo podmienené. Lebo z havarijného poistenia má klient nárok na preplatenie nákladu na opravu mínus spoluúčasť, takže nerozumiem celkom tej otázke, že v čom vznikol ten rozdiel.

Ten servis to navýšil ako keby.

D. Bielik: Servis to navýšil. Pokiaľ to súvisí s tou škodovou udalosťou, ktorá sa stala. Tak je možnosť po dohode technika tej – ktorej poisťovne s technikom prijímacím v servise  prejsť si tú danú škodu, že či to súvisí s tou škodovou udalosťou, ktorá sa stala v tom danom okamihu, alebo je to nejaká škodová udalosť, ktorá nemá súvis s tým vznikom poškodenia, že by to bola kvázi druhá škodová udalosť.

Chcete doplniť?

J. Belko:  Možno že klient si dával plniť zo zákonného poistenia vinníka a v tom prípade poisťovňa prepláca amortizované náhradné diely, to znamená on keď si dal do autorizovaného servisu opraviť auto, poisťovňa škodcu mu preplatila len proste diely, ktoré sú amortizované. Takže tam mohol vzniknúť rozdiel. Má vždycky možnosť sa obrátiť na súd a ten rozdiel vysúdiť od škodcu, lebo on má nárok vlastne na auto v tom danom momente, aby bolo pojazdné.

Ďakujem veľmi pekne. Ďalší divák je na telefónnej linke, nech sa páči, pýtajte sa.

Divák: Dobrý podvečer, Kováč Ernest pri telefóne. Chcel by som sa pánov opýtať na poistenie. Mám štvorkolku. Povinné zmluvné poistenie musím mať, ale potrebujem aj havarijné poistenie?

J. Belko:  Zasa to je na nejakom pocite toho klienta, či vlastne potrebuje to havarijné poistenie alebo nepotrebuje. Áno motorky sa dajú na Slovensku havarijne poistiť. Zasa to nerobia všetky spoločnosti, ale zase to je len o tom pocite, že chcem, nechcem to mať poistené.

D. Bielik: Ako vždy si treba uvedomiť, že to havarijné poistenie je vlastne poistenie, keď sám si spôsobí škodu na tom, v tomto prípade na tej štvorkolke. Lebo to zákonné poistenie je len na to, že keď on spôsobí škodu s tou štvorkolkou niekomu inému. Čiže on keď by spôsobil škodu niekomu inému, z jeho zákonnej sa hradí tomu, ale tá škoda, ktorá jemu vznikla, na tú nemá nárok, pokiaľ nemá to havarijné poistenie.

Áno, ale v prípade, že by mal to havarijné poistenie, tak mu môže aj to zviera, ktoré sa spomínalo.

D. Bielik: Samozrejme. Z toho havarijného poistenia, ako sa aj na začiatku tu spomínalo. Je vlastne na tom klientovi, či ho chce, lebo to vlastne mu bude poisťovňa hradiť škodu, ktorá vznikne jemu samotnému na tom motorovom vozidle alebo v tomto prípade na tej štvorkolke.

J. Belko:  Ešte možno pri tomto by som spomenul tú vec, že štvorkolky sú väčšinou do terénu. Treba si prečítať tie poistné podmienky poisťovne a opýtať sa konkrétne na túto vec. Keď sa mi stane poistná udalosť v teréne, či by mi poisťovňa hradila. Niekedy to býva vo výlukách.

Máme tu divácku otázku mailovú: Odhadca škody na mojom aute po nehode spôsobenej druhým účastníkom ma informoval, že okrem preplatenia opravy na základe môjho havarijného poistenia mi vymôžu cez poisťovňu druhého účastníka, vinníka nehody, vrátane mojej spoluúčasti, ktorú som musel zaplatiť autoservisu. Potom sa tak nestalo. Likvidátor mi odpovedal na moju otázku, že poisťovňa plne uhradila moju opravu, čo sa aj stalo. Nepochodil som ani v poisťovni Dôvera, kde bol poistník vinný. Naozaj je to tak, že musím znášať stratu peňazí, napriek tomu, že nie som vinník?

Tak aspoň takto v skratke na poslednú vetu odpovedzme.

D. Bielik: Čo sa týka výšky spoluúčasti, nedá sa jednoznačne povedať, že či z toho PZP  mu bude preplatená v plnej výške. Lebo ako bolo povedané, z havarijného poistenia platíme náklad na opravu v nových cenách mínus spoluúčasť. Zo zákonného poistenia sa platí ponížená suma náklad na opravu o amortizáciu tých jednotlivých dielov. Z toho môže vzniknúť to, že tá spoluúčasť danému poslucháčovi alebo danému klientovi nebola vyplatená.

Páni, ja vám ďakujem veľmi pekne, druhú časť našej relácie sme naplnili. Všetko dobré, nech sa darí.

O týždeň budeme v relácii Focus – peniaze hovoriť o rozvíjaní finančnej gramotnosti. Poradíme, ako investovať do fondov, aké druhy fondov existujú a ak sa rozhodnete investovať, poradíme vám tak, aby ste neboli nepríjemne prekvapení. Hovoriť budeme aj o poskytovaní služieb v zahraničí. Košickí kolegovia budú zajtra vo Focuse hovoriť o právach poškodených pacientov a o tom, ako vymôcť škodu od zdravotníckeho zariadenia, ak vás v ňom lekári zle ošetrili.

Do štúdia sa už ale vrátil pán Cvik. A ja som zvedavý, ktoré otázky týkajúce sa poistenia motorových vozidiel vás najviac zaujímali. Takže?

V. Cvik: Drvivú väčšinu som samozrejme nestihol zodpovedať, ale vašich divákov zaujímalo, ako postupovať v prípade, že poisťovňa si dáva načas s likvidáciou poistnej udalosti. To bola jedna z častých tém. Druhá ako postupovať, ak sa nehoda stala v zahraničí, do akého obdobia je potrebné nahlásiť škodovú udalosť – je to do 30 dní. A čo robiť v prípade, že to nahlásil poškodený alebo škodca neskôr. A tretí okruh tém sa týkal, prečo poisťovne zvyšujú poistné na ďalšie poistné obdobia alebo kedy musia poisťovne oznámiť motoristovi poistné na najbližší kalendárny alebo technický rok.

Ako ste odpovedali? Čo ste poradili teda, napr. v tejto tretej časti?

V. Cvik: Zákon o povinnom zmluvnom poistení definuje len povinnosť poisťovní zverejniť sadzobníky na nový kalendárny rok do 31. októbra predošlého roku. Ale kedy musí konkrétnemu motoristovi poisťovňa oznámiť, aké bude poistné na ďalší rok alebo na ďalšie poistné obdobie, tak toto žiaľ definované nie je ani v Zákone o povinnom zmluvnom poistení a vo väčšine prípadov ani v poistných podmienkach.

Dá sa možno nejako odhadovať, ako sa tá cena bude pohybovať na budúci rok? Či to pôjde vyššie, nižšie?

V. Cvik: Je predpoklad, že ceny PZP sa už dostali na pomyselné dno práve nástupom niektorých poisťovní v ostatných rokoch. Aj preto, že to poistné je naozaj veľmi nízke, jedno z najnižších v okolitých krajinách a vôbec v Európe. Takže je predpoklad, že poistné bude rovnaké alebo sa mierne, mierne môže zvýšiť. Ale to len u niektorých segmentov, u niektorých kategórií vodičov.

Áno, čo by ste odporúčali v prípade, že sa nám ta autonehoda stane v zahraničí. Koho okamžite kontaktovať? Možno čo zadokumentovať? Nájsť si nejakých svedkov nehody?

V. Cvik: Väčšina poisťovní má aj pri PZP ale vždy u havarijného poistenia tzv. asistenčnú kartu. Ak si motorista nie je istý, čo má robiť v zahraničí, určite by som odporúčal kontaktovať vlastnú poisťovňu, kde mám havarijné poistenie alebo nejakú asistenčnú službu konkrétnej poisťovne, kde mám povinné zmluvné poistenie. Čo určite neodporúčam, je nepodpisovať v zahraničí žiadny papier, žiadny záznam, žiadne tlačivo v jazyku, ktorému nerozumieme. Mohlo by sa stať, že podpisujeme niečo, načo by sme potom doplatili alebo čo by nám nebolo v budúcnosti veľmi príjemné.

Už sme spomínali v tej prvej časti relácie, že poistenie sa dá uzatvoriť aj cez internet. Plynú z toho možno nejaké konkrétne výhody?

V. Cvik: Internet je veľmi rýchly, komfortný a prostredníctvom internetu sa človek veľmi jednoducho dostane k cene pre svoje konkrétne vozidlo. Kdež to keby si mal prejsť všetky internetové stránky poisťovní alebo mal by sa rozprávať so zástupcami desiatich poisťovní, určite by to zabralo nejaký čas. Takto v priebehu niekoľkých málo minút má cenu pre svoje konkrétne vozidlo a pre seba ako poistníka. To znamená, mladý vodič môže mať drahšie poistenie v jednej poisťovni, ale štandardné poistenie ako priemerný človek alebo starší človek v inej poisťovni.

Dá sa ešte dojednať konkrétne aj, konkrétne tá cena? Veľmi krátko vás poprosím. Môžeme prísť do pobočky a povedať, chcem nižšiu cenu?

V. Cvik: Samozrejme, takéto negociovanie ceny je vždy možné.

Ďakujem veľmi pekne. Želám všetko dobré. No a ďakujem aj vám, na dnes je to naozaj všetko. Vo Focuse peniaze sa teším na vás opäť o týždeň. Majte ešte pekný večer.

Autor: SRo, Vladimír Cvik
Zdroj: STV – Fokus 7.4.2010
Doporučte článok:   Viac