Generali Poisťovňa získala pod seba dve významné poisťovne

20. 2. 2015 | urminsky@porovnej24.cz | 3223 zobrazení

Generali Poisťovňa získala pod seba dve významné poisťovne

Alternatívny názov: Európska cestovná poisťovňa a Genertel zmenili názvy

Popis: Európska cestovná poisťovňa a Genertel poisťovňa odteraz vystupujú ako odštepné závody poisťovne Genertel. Klienti sa však nemusia obávať!

Generali Poisťovňa získala pod seba dve významné poisťovne

Posledným dňom roka 2014 a prvým dňom roka 2015 nastali v poisťovni Generali zmeny, čo sa týka jej pôsobenia. Presunula pod seba totiž časť poistného kmeňa dvoch poisťovní, a to Genertel poisťovne a Európskej cestovnej poisťovne. Podľa názvu tak vznikli dva nové subjekty, a to:

Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel

Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa.

Nič podstatné, teda okrem názvu a sídla, sa v oboch poisťovniach však nemení. Personálne obsadenie, ako aj grafické prvky ostávajú pôvodné, a tak aj naďalej budú poisťovne používať svoje pôvodné logá.

Nemusia mať obavy ani klienti, keďže všetky uzatvorené poistné zmluvy zostávajú v platnosti a všetky záväzky a povinnosti na seba automaticky preberajú novovzniknuté odštepné závody.

Autor:
Zdroj:
Doporučte článok:   Viac