Ako vyberať havarijné poistenie

18. 10. 2010 | urminsky@porovnej24.cz | 1818 zobrazení

Ako vyberať havarijné poistenie

Alternatívny názov: Správny výber pre havarijné poistenie

Popis: Ponúkame praktické informácie, ako si čo najlepšie vybrať havarijné poistenie. Najvýhodnejším spôsobom je využiť havarijné poistenie online a jeho praktickú porovnávaciu kalkulačku.

Výber poistky pri havarijnom poistení

Vodiči motorových vozidiel si uzatvárajú povinné zmluvné poistenie (PZP), pretože im to prikazuje predpis nariadený priamo štátom. A zvyčajne to, čo býva nariadené, chceme mať za čo najnižšie náklady, aj keď ich výslednú hodnotu neurčuje priamo štát. Preto pre väčšinu klientov je rozhodujúcim faktorom výberu PZP zostáva cena poistného – krytie je i tak u všetkých takmer identické.

Akú úlohu však zohráva faktor „ceny“ pri poistnom produkte označovanom najčastejšie ako havarijné poistenie?

Veľká časť Slovákov sa i pri tomto druhu poistenia motorových vozidiel, hoci ide o možné škody na ich vlastnom vozidle, sústreďuje na výber poisťovne hlavne podľa tohto kritéria. Na druhej strane sú klienti, ktorí prejdú cez tento „prvý level“ a snažia si prejsť na ten ďalší -obsahovo náročnejší. Často však zistia, že síce prvý – jednoduché porovnanie cien – s ľahkosťou prešli, ale nie vždy je tou správnou a pre nich samotných tou najvýhodnejšou variantou. Je totiž potrebné zobrať do úvahy nielen výšku krytia, ale aj výšku spoluúčasti, a možné pripoistenia, napr. čelného skla , alebo úrazu či batožiny, samozrejme ich cena.

Veľkou pomocou je v súčasnosti pre takýchto klientov porovnávacia kalkulačka spoločnosti Netfinancie na jej portáli www.netfinancie.sk/havarijne, ktorá dáva motoristom prehľad o všetkých možnostiach u jednotlivých poisťovní, ich cene a vzájomne ich porovnáva.

Len na okraj : táto téma sa stala v slovenskej tlači dosť populárna na prelome novembra a decembra 2007 práve v súvislosti so spustením tejto prvej internetovej kalkulačky pre havarijné poistenie na slovenskom trhu, kedy o nej informoval napr. novinár Radovan Žuffa v článku v Hospodárskych novinách (http://www.hn.hnonline.sk/c1-22441520- cenu-havarie-si-vypocitate-cez-internet), alebo článok Petra Világiho nazvaný “Havarijné poistenie automobilov – ceny poistenia na internete”, ktorý bol uverejnený dňa 12.12.2007 v prílohe Financie v denníku SME na strane 9.

V tejto súvislosti nastáva aj mnoho problémov s určením celkovej poistnej hodnoty vozidla. Veľa klientov si pri prvotnom rozhodovaní uzatvoriť si havarijne poistenie oceňuje svoje vozidlo na základe súčasnej trhovej hodnoty a z toho dôvodu sa ich odhady poistného pohybujú v nevysokých sumách. Po zistení, že poistná hodnota sa stanovuje v tej hodnote, za akú bolo pôvodne predávané (kúpené) ako úplne nové auto (t.j. cenníková cena ) a teda zistení, že poistné (cena poistenia, poistná sadzba) bude tiež vyššie, napokon svoje rozhodnutie prehodnotia. Dobrým poradenstvom klientovi je mu priblížiť podstatu týchto súvislostí a v neposlednom rade presvedčiť ho o správnosti poistiť sa aj na havarijné poistenie – a tým zvýšiť celkový finančný komformt klienta a jeho rodiny v prípade nepríjemnej udalosti ako je havária alebo odcudzenie vozidla. Ak to podarí, klient má dobrý pocit, že tomu rozumie. Následne sa záujemca môže prepracovať k posúdeniu ostatných faktorov, ktoré taktiež ovplyvňujú konečné poistné, ako sú rôzne spoluúčasti a pripoistenia.

Veľmi podstatným rozdielom pre výšku celkového poistného je rozsah poistného krytia a výška spoluúčasti v prípade dopravnej nehody. Samozrejme, čím komplexnejšie krytie a nižšia spoluúčasť, tým sa poistné stáva drahšie. V prípade klienta s motorovým vozidlom, ktorého vstupná poistná hodnota nie je veľmi vysoká a ani náhradné diely nepredstavujú vysoké položky, stačí poistenie s nižšou spoluúčasťou. To však pri drahších vozidlách neplatí, pretože u týchto vozidiel zvyčajne stúpajú aj náklady spojené s opravou vozidla. V súčasnosti je čoraz viacej vodičov – a hlavne firiem- ktorí preferujú vodiči krytie všetkých rizík, ktoré zahŕňa všetky najdôležitejšie riziká ako zodpovednosť z prevádzky (t.j. zákonné poistenie), havária, živel a odcudzenie.

Zaujímavé zľavy možno získať za predošlé havarijné poistenie, kde konkrétna výška závisí od celkovej doby tohto poistenia, pričom v niektorých prípadoch je možné získať aj 50 či dokonca 70 % bonusy (zľavy) za bezškodový priebeh. Odlišné sadzby sa týkajú taktiež pohlavia, veku držiteľa vozidla a i samotného vozidla, či regiónu jeho evidencie.

Autor: Peter Chromek
Zdroj: Svetpoistenia.sk
Doporučte článok:   Viac