Ako znížiť počet dopravných nehôd a narobiť motoristom starosti

21. 10. 2010 | urminsky@porovnej24.cz | 2189 zobrazení

Ako znížiť počet dopravných nehôd a narobiť motoristom starosti

Alternatívny názov: Zmeny pre dopravné nehody

Popis: Dopravné nehody a nové pravidlá, ktoré by mali platiť pre motoristov aj pre policajtov. Ponúkame stručný prehľad o nových pravidlách pre dopravné nehody, ktoré sa vzťahujú aj na poisťovne a poistenie.

Už nejakú dobu pre sa medzi motoristami na Slovenku šíri informácia, že príslušné úrady uvažujú o možnosti zmeniť ustanovenia týkajúce sa povinnosti vodičov volať k dopravnej nehode políciu Slovenskej republiky, a to možno až na výšku 200 tis. korún hmotnej škody. O dopade tohoto opatrenia na povinné zmluvné poistenie (poistné plnenia poškodeným, zvyšovanie škodovosti a následne poistného poisťovňami a ďaľšie) sa bohužiaľ zatiaľ toľko nediskutuje.

O čo ide ?

V súčasnosti platí že ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci , alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme prevyšujúca desať násobok minimálnej mzdy ( momentálne 8100,-Sk ) , účastník dopravnej nehody je povinný ohlásiť bezodkladne dopravnú nehodu Polícii Slovenskej republiky.

Diskutuje sa najmä o poslednej časti , teda o povinnosti nahlasovať nehodu v prípade, ak škoda neprevýšila desať násobok minimálnej mzdy. Ministerstvo vnútra vraj uvažuje o možnosti zvýšiť túto hranicu na 20 násobok minimálnej mzdy, resp. 200 000,- Sk.

Hoci sa zdá, že o nič nejde, skúsme sa zamyslieť nad tým, aké by to malo reálne následky.

Po prvé – pre políciu : keďže dopravná nehoda nebude nahlásená, nebude ani evidovaná v štatistike, čo znamená, výrazné vylepšenie nehodovosti na Slovensku, ktoré však v skutočnosti neexistuje. Teoreticky by si policajti mohli doplňovať údaje zo štatistík poisťovní, ktoré evidujú všetky im nahlásené nehody, nie je však isté , či majú aj kolonku „nenahlásené políci „ resp. ako by takáto spolupráca vyzerala. Poisťovne k tomu totiž nič nenúti.

Po druhé – pre motoristov : hlásenie nehody polícii je pre povinné zmluvné poistenie havarijné poistenie len v súlade zo zákonom, teda ak škoda presiahne 10 násobok minimálnej mzdy. Poisťovne ale zároveň jedným dychom doporučujú, aby bola polícia privolaná ku každej nehode. Asi vedia prečo. V prípade mnohých nehôd je problematické určiť nielen vinníka nehody ale aj výšku škody. Pokiaľ vodiča za vinníka nehody neoznačí polícia, môže tento neskôr svoju vinu poprieť, aj keď sa na začiatku za vinníka označil. Nieje totiž kompetentný určiť, či je alebo nie je vinník nehody. Takúto možnosť má len polícia a súdy. To isté sa týka škody na vozidlách. Nie všetky škody sú očividné hneď po nehode a niektoré závažné sa môžu prejaviť až pri kontrole vozidla v servise. Na základe dokumentácie nehody profesionálom, teda policajtom školeným na túto prácu, je možné z charakteru nehody určiť aj škody , ktoré sa prejavili neskôr, a poisťovňa môže škodu vyplatiť. Fotografie, ktoré ste urobili mobilom, nemusia vôbec zachytiť všetky škody a najmä nie charakter nehody, taký dôležitý pre určenie neskôr zistených škôd.

Skúste potom požiadať poisťovňu o vyplatenie takejto škody , ak nemáte policajný protokol ,vaša šanca na úspech je mizivá, a buď to necháte tak, a budete nadávať na poisťovňu a zákonné poistenie, alebo sa budete roky vláčiť po súdoch.

Ak by sa poisťovne chceli vyhnúť problémom spojeným so zvýšením limitu, museli by dopravné nehody vyšetrovať sami, čo by sa adekvátne prejavilo na zvýšenom poistnom.

Po tretie – pre nás všetkých : Ak k nehode nebude zavolaná polícia, nikto nezistí, že nehodu napríklad zavinil opitý vodič. Každý, kto bude pod vplyvom alkoholu, radšej prizná , že je vinný a zaplatí vyššiu škodu, ako by mal prísť o vodičský preukaz. Zaplatí pár desiatok tisíc korún, a môže popíjať a jazdiť veselo ďalej. Protispoločenská nebezpečnosť takejto možnosti je alarmujúca, umožňuje ju už súčasný stav, zo zvýšením limitu by sa však situácia ešte zhoršila. A to už nehovorím o poisťovniach, ktoré by nemohli vymáhať regres, teda náhradu za vyplatené poistné plnenie na vodičoch jazdiacich pod vplyvom alkoholu, čo by malo ďalší negatívny vplyv na poistné za povinné zmluvné poistenie aj havarijné poistenie.

Pekná perspektíva , však ?

Ak si myslíte, že to sa predsa nemôže stať, ste na omyle. V susednej Českej republike práve prejednávajú zmenu zákona o Polícii ČR, ktorá by umožnila policajtom jazdiť len k haváriám, kde škoda presiahne 250 tisíc Czk. A ak ich vodič zavolá k menej závažnej nehode, musí za tento výjazd zaplatiť, čo podľa vzdialenosti môže byť aj niekoľko tisíc korún. Argumenty polície sú vágne, opierajú sa najmä o zvýšenie času, ktorý môžu policajti venovať dôležitejším veciam, ako „ banálnym nehodám“. Tvrdia, že robia drahú asistenčnú službu. Nikto však neporovnal ekonomický dopad na motoristov, poisťovne, súdy atď.

Novela zákona sa momentálne prejednáva v parlamente ČR, no už teraz sa voči nej zdvihol veľký odpor . Verme, že prevládne zdravý rozum, a príslušné nezmyselné návrhy nebudú prijaté. Ak ale áno, potom by sa asi príslušné organy na Slovenku mali dobre rozmyslieť , čo od bratov Čechov prebrať, a čo radšej nie.

Autor: Vlk
Zdroj: Svetpoistenia.sk
Doporučte článok:   Viac