Neporiadnych majiteľov áut budú aj naďalej pokutovať len obvodné úrady

13. 10. 2010 | urminsky@porovnej24.cz | 1376 zobrazení

Neporiadnych majiteľov áut budú aj naďalej pokutovať len obvodné úrady

Alternatívny názov: Pokuty pre neporiadnych majiteľov áut

Popis: Vedeli ste, že v prípade ak si ako majiteľ vozidla neuzatvoríte povinné zmluvné poistenie Vám hrozí pokuta? Uzatvoriť si povinné zmluvné poistenie je totiž nutné zo zákona.

V zmysle zákona 381/201 Z.z. sú majitelia a držitelia motorových vozidiel povinní uzatvoriť povinné zmluvné poistenie (PZP) na svoje vozidlo. Pokiaľ tak neurobia, príslušný obvodný úrad tomu, kto podľa § 3 ods. 1 neuzavrie poistnú zmluvu, uloží pokutu od 500 Sk do 100 000 Sk(17 Eur až 3320 Eur). Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť porušenia povinnosti a dĺžku trvania protiprávneho stavu. Pokuta sa môže uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa obvodný úrad porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dna, keď k porušeniu povinnosti došlo. Poslanci Slovenskej národnej strany v utorok stiahli z rokovania júnovej schôdze Slovenskej Národnej Rady novelu zákona pre povinné zmluvné poistenie, na základe ktorej kompetencie obvodných úradov mali prejsť na správu finančnej kontroly. Sankcionovanie majiteľa, držiteľa alebo prevádzkovateľa , ktorý je povinný si povinné zmluvné poistenie(PZP) uzatvoriť a neučiní tak, budú mať aj v budúcnosti na starosti úradníci z obvodných úradov. Proti novele vystúpilo ministerstvo financií stým, že novela nebude mať žiaden pozitívny vplyv na štátny rozpočet a zaťažia sa 3 správy finančnej kontroly, čo by znamenalo prijatie nových zamestnancov, naopak obvodné úrady by museli úradníkov prepúšťať, samozrejme aj s patričným odstupným.

Rozhodovanie o udelení a výške pokuty je tak zase len na úvahe a nálade úradníka, nakoľko žiadne záväzné ustanovenia , ktorými by sa mali v tomto smere riadiť, neexistujú. A je veľký rozdiel, či pokuta bude 17 Eur alebo 3000 Eur.

Všetkých , ktorí majú povinnosť pre svoje vozidlá uzatvoriť povinné zmluvné poistenie a špekulujú, že by tak neurobili a pokutu bude nízka, chceme upozorniť, že okrem sankcie za porušenie zákona im hrozí podstatne väčšia finančná ujma. V zmysle zákona má totiž poškodený majiteľ vozidla s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky nárok na náhradné poistné plnenie z poistného garančného fondu, ak vinník nehody nemá uzatvorené povinné zmluvné ( zákonné) poistenie. V tomto prípade, má slovenská kancelária poisťovateľov, ktorá garančný fond spravuje zo zákona ,nárok na vymáhanie plnej výšky škody na vinníkovi. V prípade škody na zdraví môže ísť aj o viac ako 100000 Eur( 30mil. Sk). Všetkým motoristom preto doručujeme uzatvoriť si výhodne povinné zmluvné poistenie na www.netfinancie.sk .

Autor: redakcia
Zdroj: Svetpoistenia.sk
Doporučte článok:   Viac