Online poistenie a kalkulačky

Neporiadnych majiteľov áut budú aj naďalej pokutovať len obvodné úrady

Alternatívny názov: Pokuty pre neporiadnych majiteľov áut

Popis: Vedeli ste, že v prípade ak si ako majiteľ vozidla neuzatvoríte povinné zmluvné poistenie Vám hrozí pokuta? Uzatvoriť si povinné zmluvné poistenie je totiž nutné zo zákona.

Vložené 13.októbra 2010 09:36 | zobrazené: 11 270x

V zmysle zákona 381/201 Z.z. sú majitelia a držitelia motorových vozidiel povinní uzatvoriť povinné zmluvné poistenie (PZP) na svoje vozidlo. Pokiaľ tak neurobia, príslušný obvodný úrad tomu, kto podľa § 3 ods. 1 neuzavrie poistnú zmluvu, uloží pokutu od 500 Sk do 100 000 Sk(17 Eur až 3320 Eur). Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť porušenia povinnosti a dĺžku trvania protiprávneho stavu. Pokuta sa môže uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa obvodný úrad porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dna, keď k porušeniu povinnosti došlo. Poslanci Slovenskej národnej strany v utorok stiahli z rokovania júnovej schôdze Slovenskej Národnej Rady novelu zákona pre povinné zmluvné poistenie, na základe ktorej kompetencie obvodných úradov mali prejsť na správu finančnej kontroly. Sankcionovanie majiteľa, držiteľa alebo prevádzkovateľa , ktorý je povinný si povinné zmluvné poistenie(PZP) uzatvoriť a neučiní tak, budú mať aj v budúcnosti na starosti úradníci z obvodných úradov. Proti novele vystúpilo ministerstvo financií stým, že novela nebude mať žiaden pozitívny vplyv na štátny rozpočet a zaťažia sa 3 správy finančnej kontroly, čo by znamenalo prijatie nových zamestnancov, naopak obvodné úrady by museli úradníkov prepúšťať, samozrejme aj s patričným odstupným.

Rozhodovanie o udelení a výške pokuty je tak zase len na úvahe a nálade úradníka, nakoľko žiadne záväzné ustanovenia , ktorými by sa mali v tomto smere riadiť, neexistujú. A je veľký rozdiel, či pokuta bude 17 Eur alebo 3000 Eur.

Všetkých , ktorí majú povinnosť pre svoje vozidlá uzatvoriť povinné zmluvné poistenie a špekulujú, že by tak neurobili a pokutu bude nízka, chceme upozorniť, že okrem sankcie za porušenie zákona im hrozí podstatne väčšia finančná ujma. V zmysle zákona má totiž poškodený majiteľ vozidla s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky nárok na náhradné poistné plnenie z poistného garančného fondu, ak vinník nehody nemá uzatvorené povinné zmluvné ( zákonné) poistenie. V tomto prípade, má slovenská kancelária poisťovateľov, ktorá garančný fond spravuje zo zákona ,nárok na vymáhanie plnej výšky škody na vinníkovi. V prípade škody na zdraví môže ísť aj o viac ako 100000 Eur( 30mil. Sk). Všetkým motoristom preto doručujeme uzatvoriť si výhodne povinné zmluvné poistenie na www.netfinancie.sk .

Autor: redakcia
Zdroj: Svetpoistenia.sk
Doporučte článok:

Najnovšie články

Generali Poisťovňa získala pod...

20.02.2015 12:06: Generali Poisťovňa získala pod seba dve významné poisťovne Posledným dňom roka 2014 a prvým dňom roka 2015 nastali v p...

Cestovné poistenie už v desiat...

02.09.2014 11:53: Ak sa rozhodujete pre cestovné poistenie, naše porovnanie cien vám ponúkne na výber až 10 poisťovní. Každá má pritom na ...

Zrovnoprávnenie pohlaví aj keď...

15.03.2013 11:12: Už od minulého roka sa hovorí o tom, že by sa v poisťovníctve mali zaviesť rovnaké poistné sadzby pre ženy, ako aj pre m...

Najčítanejšie

Čo predstavuje pre vodi...

12 996x prečítané 

Ako znížiť počet doprav...

12 719x prečítané Už nejakú dobu pre sa medzi motoristami na Slovenku šíri informácia, že príslu&scaron...

Neporiadnych majiteľov ...

11 270x prečítané V zmysle zákona 381/201 Z.z. sú majitelia a držitelia motorových vozidiel povinní uzatvoriť ...